SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 22. – 27. rujna 2008.:

Ponedjeljak, 22. rujna

7 – Kći i obitelj za +majku NADU Pinjuh 7 – Dana Zlopaša za +rod. MATU i RUŽU, supruga VINKA, brata MIRU i sestru MIRU

18 – Dragica Ostojić i obitelj za +sina JORDANA i supruga IVANA

18 – Anđa Krtalić za +svekra MARKA, svekrvu IVU i ostale pokojne iz obitelji

Utorak, 23. rujna

7 – Kata Ljubić za +DRAGU Ljubića i njegove roditelje

7 – Janja Golemac za +ANTU Marića 18 – Jasenka Domljan za +oca PETRA Kolobarića

18 – Zdravko Tomas za +rod. CVITU i IVANA

Srijeda, 24. rujna

7 – Roditelji Ante i Delfa za +MARIJA Bilušića

7 – Obitelj Pavić za +STEVU Crnjak 18 – Paula Azinović za +svaka ILIJU Jurića, sestru JANJU i ostale pokojne

18 – Supruga Stana i djeca za +MARTINA Zelića, te rod. ANTU i MARU Krešić

Četvrtak, 25. rujna

7 Marica Zelenika za +MIROSLAVA i ostale pokojne

7 Obitelj Frane Krtalića za +MIROSLAVA, ŠTEFICU i MARIA

18 – Angela Govorčin i djeca za +MIRKA Govorčina (g.)

18 – Pavica Zovko za sve svoje pokojne

18 – Ljubica Gaković za +rod. STOJANA i ANICU Kožul te brata MIRKA

Petak, 26. rujna

7 – Supruga Mirjana i djeca za +DRAGANA Grubešića

7 – Supruga Joza i kći Mira za +ANTU Marića

18 – Marica Zelenika za +PERU, IVICU, JURU, KATU i IVU (ž)

18 – Mara Leto i djeca za +supruga IVANA, te ostale pokojne iz obitelji Leto i Bojčić

Subota, 27. rujna

7 – Obitelj Mire Jurčića za +rod. JOZU i MATIJU te brata TOMISLAVA

7 – Janja Kraljević za +rod. PERU i VIDU Bukovac i ostale pokojne

18 – Vjenčanje: Golemac – Tomić

Nedjelja, 28. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 22. – 27. rujna 2008.:

Ponedjeljak, 22. rujna

7 – Kći i obitelj za +majku NADU Pinjuh

7 – Dana Zlopaša za +rod. MATU i RUŽU, supruga VINKA, brata MIRU i sestru MIRU

18 – Dragica Ostojić i obitelj za +sina JORDANA i supruga IVANA

18 – Anđa Krtalić za +svekra MARKA, svekrvu IVU i ostale pokojne iz obitelji

Utorak, 23. rujna

7 – Kata Ljubić za +DRAGU Ljubića i njegove roditelje

7 – Janja Golemac za +ANTU Marića 18 – Jasenka Domljan za +oca PETRA Kolobarića

18 – Zdravko Tomas za +rod. CVITU i IVANA

Srijeda, 24. rujna

7 – Roditelji Ante i Delfa za +MARIJA Bilušića

7 – Obitelj Pavić za +STEVU Crnjak

18 – Paula Azinović za +svaka ILIJU Jurića, sestru JANJU i ostale pokojne

18 – Supruga Stana i djeca za +MARTINA Zelića, te rod. ANTU i MARU Krešić

Četvrtak, 25. rujna

7 Marica Zelenika za +MIROSLAVA i ostale pokojne

7 Obitelj Frane Krtalića za +MIROSLAVA, ŠTEFICU i MARIA

18 – Angela Govorčin i djeca za +MIRKA Govorčina (g.)

18 – Pavica Zovko za sve svoje pokojne

18 – Ljubica Gaković za +rod. STOJANA i ANICU Kožul te brata MIRKA

Petak, 26. rujna

7 – Supruga Mirjana i djeca za +DRAGANA Grubešića

7 – Supruga Joza i kći Mira za +ANTU Marića

18 – Marica Zelenika za +PERU, IVICU, JURU, KATU i IVU (ž)

18 – Mara Leto i djeca za +supruga IVANA, te ostale pokojne iz obitelji Leto i Bojčić

Subota, 27. rujna

7 – Obitelj Mire Jurčića za +rod. JOZU i MATIJU te brata TOMISLAVA

7 – Janja Kraljević za +rod. PERU i VIDU Bukovac i ostale pokojne

18 – Vjenčanje: Golemac – Tomić

Nedjelja, 28. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply