SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 15. – 20. rujna 2008.:

Ponedjeljak, 15. rujna

7 – Berta Dujmović za +supruga NIKOLU

7 – Djeca za +rod. LUKU i ANKU Knezović (g.)

18 – Obitelj Puljić za sve svoje pokojne

18 – Supruga Dubravka Vasilina i djeca za +ZVONIMIRA (branitelja)

18 – Sin Mario i supruga Kata za +IVANA Martinca (1. g.)

Utorak, 16. rujna

7 – Nikola i Vida Raspudić za svoje pokojne

7 – Vinka Mustapić za +supruga LJUBU, zaovu LJUBICU, rođake NIKOLU i STOJANA Raiča

18 – Petar Anđelić za +sina FRANJU (branitelja, g.) te suprugu DRAGICU Anđelić

18 – Supruga Anđelka i kći Vida – Beba za +NIKOLU Kundačinu (1.g.)

Srijeda, 17. rujna

7 – Jadranka Šunjić i djeca za svoje pokojne

7 – Željka i David za +rod. IVUŠU i ANÐELKA Karamatića

18 – Zdenko Arapović za +rod. FILOMENU i ANDRIJU Arapović te sestru ZLATU Veraja

18 – Anđa Katura i obitelj za +strica RAFAELA, djeda MATU i baku IVU

Četvrtak, 18. rujna

7 Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić (g.)

7 Anica i Albert Maj za sve svoje pokojne

18 – Stanko Krtalić i obitelj za +KREŠIMIRA Krtalića (2. g.)

18 – Karlo Marić i obitelj za +sina OLIVERA (g.)

Petak, 19. rujna

7 – Željko Marić i obitelj za +CVIJU Džidić

7 – Suprug Božo i djeca za +MARIJU Suton

18 – Anica Marić za +PETRA, FILIPA, ANDRIJU, ILKU, MARU i JURKU

18 – Dragica Zelenika za +supruga MARINKA (branitelja) te majku KATICU

Subota, 20. rujna

7 – Mara Arapović i obitelj za +MARKA Arapovića (15. g. branitelj) i +IVANA Arapovića

7 – Obitelj Soldo za +PETRA

18 – Marija Anić i obitelj za +supruga MARINKA (branitelja, 15 g.), oca FRANJU Vukića i priju RADMILU Zelenika

18 – Obitelj Ilije Muse za +rod. KATU i PERU Musa, MARKA Rozić i nevjestu ERLIN

Nedjelja, 21. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

19 – Vjenčanje: Rozić – Prskalo

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 15. – 20. rujna 2008.:

Ponedjeljak, 15. rujna

7 – Berta Dujmović za +supruga NIKOLU

7 – Djeca za +rod. LUKU i ANKU Knezović (g.)

18 – Obitelj Puljić za sve svoje pokojne

18 – Supruga Dubravka Vasilina i djeca za +ZVONIMIRA (branitelja)

18 – Sin Mario i supruga Kata za +IVANA Martinca (1. g.)

Utorak, 16. rujna

7 – Nikola i Vida Raspudić za svoje pokojne

7 – Vinka Mustapić za +supruga LJUBU, zaovu LJUBICU, rođake NIKOLU i STOJANA Raiča

18 – Petar Anđelić za +sina FRANJU (branitelja, g.) te suprugu DRAGICU Anđelić

18 – Supruga Anđelka i kći Vida – Beba za +NIKOLU Kundačinu (1.g.)

Srijeda, 17. rujna

7 – Jadranka Šunjić i djeca za svoje pokojne

7 – Željka i David za +rod. IVUŠU i ANÐELKA Karamatića

18 – Zdenko Arapović za +rod. FILOMENU i ANDRIJU Arapović te sestru ZLATU Veraja

18 – Anđa Katura i obitelj za +strica RAFAELA, djeda MATU i baku IVU

Četvrtak, 18. rujna

7 Ljiljana Pehar za +majku MILKU Jurić (g.)

7 Anica i Albert Maj za sve svoje pokojne

18 – Stanko Krtalić i obitelj za +KREŠIMIRA Krtalića (2. g.)

18 – Karlo Marić i obitelj za +sina OLIVERA (g.)

Petak, 19. rujna

7 – Željko Marić i obitelj za +CVIJU Džidić

7 – Suprug Božo i djeca za +MARIJU Suton

18 – Anica Marić za +PETRA, FILIPA, ANDRIJU, ILKU, MARU i JURKU

18 – Dragica Zelenika za +supruga MARINKA (branitelja) te majku KATICU

Subota, 20. rujna

7 – Mara Arapović i obitelj za +MARKA Arapovića (15. g. branitelj) i +IVANA Arapovića

7 – Obitelj Soldo za +PETRA

18 – Marija Anić i obitelj za +supruga MARINKA (branitelja, 15 g.), oca FRANJU Vukića i priju RADMILU Zelenika

18 – Obitelj Ilije Muse za +rod. KATU i PERU Musa, MARKA Rozić i nevjestu ERLIN

Nedjelja, 21. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

19 – Vjenčanje: Rozić – Prskalo

About the Author

Leave a Reply