SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgOvdje možete pogledati raspored svetih Misa kroz tjedan od 11. do 16. ožujka 2013. godine.

Ponedjeljak, 11. ožujka

7 – Kćerka za +rod. IVANA i ANKICU, sestru TEREZIJU, brata MLADENA

7 – Ob. Bulić za +GRGU i AGATU te ost. ++ iz ob. Bulić

18 – Ob. Kolobarić za +MILKU i VJEKOSLAVA Mandić i PETRA Kolobarića

Utorak, 12. ožujka

7 – Djeca za +rod. PETRA i EVU, strica DOMINIKA, tetku JANJU Azinović

7 – Kćerka Jadranka za+oca MILU Klarića i ost. ++

18 – Stanko Golemac i ob. za +MARU Sirotka (1. g.)

Srijeda, 13. ožujka

7 – Ob. Vidović za +KATICU, JURU, IVANA i MATIJU

7 – Nevenka Vasilj za +IVANA, ŠIMU i NIKOLU Vasilj

18 – Mara Jurić za +rod. ŠIMUNA i LUCU te sve ++ iz ob. Šimunović

Četvrtak, 14. ožujka

7 – Ob. za +VLADU Bandića (5. g.) i ost. ++ iz ob. Bandić

7 – Majka Vera za +kćer GORDANU Ostojić (2. g.)

18 – Djeca za +rod. STJEPANA i MARU Kožul

Petak, 15. ožujka

7 – Marija Janjić za +majku ZORKU Janjić

7 – Anica Zovko za +rod. IVANU i MIŠKA, braću BOŠKA i ANTU Maslać

18 – Dane Kordić za +rod. LUCU i JURU te sestru ANÐU

Subota, 16. ožujka

7 – Rozika Kolobara za +supruga ILIJU i sinove SLAVKA i IVANA

7 – Koviljka Orlović za +rod. TOMU i STOJU Markić

18 – Anđelko Sesar za +majku ANICU

Nedjelja, 17. ožujka

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply