SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13 rujna 2008.:

Ponedjeljak, 8. rujna – Mala Gospa

7 – Anđa Krtalić za +rod. MARKA i ANÐU te tetku ANICU Puljić

7 – Obitelj za +FRANU Marušića

18 – Zrinka Vučina i djeca za +rod. MARICU i PERU Šunjić

18 – Jela Škobić za +rod. RUŽU i MATU, braću IVANA i NIKOLU, sestru FILOMENU, tetku IVU i ostale pokojne iz obitelji Lovrić

Utorak, 9. rujna

7 Supruga Mara i obitelj za +ILIJU Petrovića

7 – Sinovi i obitelji za +majku MILKU Parać

18Iva Boban za +MARKA

18 – Ivka Paurević za +roditelje, svekra i svekrvu

Srijeda, 10. rujna

7 – Kći Ružica za +majku MARU Weber (1. g.) i oca ANTUNA

7 – Ljubica Bošković za +oca JAKOVA, brata ANTU, majku BOJU i sve pokojne iz obitelji

18 – Obitelj Vujinović za +STOJU Vujinović

18 – Bože Marić za +PETRA, BARBARU, MANDU, LUCU i BOŽU

Četvrtak, 11. rujna

7 – Ilija Ljolje za +rod. MARKA i RUŽU

18 – Obitelj za +SAŠU Šunjića

18 – Ankica Barbarić za +rod. KATICU i IVICU Miletić te pokojne iz obitelji Petrović

Petak, 12. rujna

7 – Supruga Iva i kći Jadranka za +IVANA Bulića ( 10. g.)

7 – Branka Vuković i djeca za +supruga JOZU

18 – Kćeri Jadranka i Marina i obitelji za +majku ŠIMU ( 2. g.) te oca MATU Raspudića

18 Supruga Iva Boban i djeca za +RANKA

Subota, 13. rujna

7 – Ivanka Zovko i obitelj za +supruga LUKU

7 – Obitelj Raspudić za +BERISLAVU – BERKU Raspudić

18 – Franjo Bartel za +rod. MILU i VENDELINA te brata ANTU

18 – Marija Trubarac i obitelj za +rod. TADIJU i FINKU Marić

Nedjelja, 14. rujna

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 8. – 13 rujna 2008.:

Ponedjeljak, 8. rujna – Mala Gospa

7 – Anđa Krtalić za +rod. MARKA i ANÐU te tetku ANICU Puljić

7 – Obitelj za +FRANU Marušića

18 – Zrinka Vučina i djeca za +rod. MARICU i PERU Šunjić

18 – Jela Škobić za +rod. RUŽU i MATU, braću IVANA i NIKOLU, sestru FILOMENU, tetku IVU i ostale pokojne iz obitelji Lovrić

Utorak, 9. rujna

7 Supruga Mara i obitelj za +ILIJU Petrovića

7 – Sinovi i obitelji za +majku MILKU Parać

18Iva Boban za +MARKA

18 – Ivka Paurević za +roditelje, svekra i svekrvu

Srijeda, 10. rujna

7 – Kći Ružica za +majku MARU Weber (1. g.) i oca ANTUNA

7 – Ljubica Bošković za +oca JAKOVA, brata ANTU, majku BOJU i sve pokojne iz obitelji

18 – Obitelj Vujinović za +STOJU Vujinović

18 – Bože Marić za +PETRA, BARBARU, MANDU, LUCU i BOŽU

Četvrtak, 11. rujna

7 – Ilija Ljolje za +rod. MARKA i RUŽU

18 – Obitelj za +SAŠU Šunjića

18 – Ankica Barbarić za +rod. KATICU i IVICU Miletić te pokojne iz obitelji Petrović

Petak, 12. rujna

7 – Supruga Iva i kći Jadranka za +IVANA Bulića ( 10. g.)

7 – Branka Vuković i djeca za +supruga JOZU

18 – Kćeri Jadranka i Marina i obitelji za +majku ŠIMU ( 2. g.) te oca MATU Raspudića

18 Supruga Iva Boban i djeca za +RANKA

Subota, 13. rujna

7 – Ivanka Zovko i obitelj za +supruga LUKU

7 – Obitelj Raspudić za +BERISLAVU – BERKU Raspudić

18 – Franjo Bartel za +rod. MILU i VENDELINA te brata ANTU

18 – Marija Trubarac i obitelj za +rod. TADIJU i FINKU Marić

Nedjelja, 14. rujna

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply