SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih misa kroz tjedan od 19. do 24. studenoga 2012. možete pogledati ovdje.

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 19. studenoga

7 – Neda Delić za +supruga NIKOLU i njegove roditelje VIDU i FRANU

7 – Neda Jurić i ob. za +HRVOJA Šimića

18 – Ob. za +MARKA Maslaća

18 – Supruga Ruža Salmanić i ob. za +ILIJU Salmanića

Utorak, 20. studenoga

7 – Ob. Željke Mikačić za +ILIJU i SOFIJU Mikačić te PAŠKU i ŠIMU, MIRKA i FRANJU Rajić

7 – Sin Stjepan za +majku RUŽU Ujević

18 – Nikica Vučina i ob. za +DRAGANA Perića, te +BOŽU Vučinu i ANÐELKA, ZORU i DAMJANA, TOMU i ANÐU Vučina

18 – Marko Bradarić i ob. za +rod. JOZU i SERAFINU, strica MARKA, djeda IVANA i PAVU Bradarića

Srijeda, 21. studenoga

7 – Marica i Boro Bukvić za +rod. NIKOLU, RUŽU i IVANU

7 – Mila Kovačević za +rod. IVICU i ANKU Zeko, braću ANTU i MATU

18 – Berislav Jurić i ob. za +rod. JOZU i KATICU te ost. ++ iz ob. Čuljak i Jurić

18 – Katja Grlica za +LUDVIGA, ANU i MARGARETU Potnik

Četvrtak, 22. studenoga – Sv. Cecilija

7 – Marica Celić za +majku ANDRU Kvesić

7 – Vinka Mustapić za +kćer MIRJANU

18 – Ob. za +IVANA Rozića (25. g.)

18 – Nada Bebek za +rod. BOŽICU i NIKOLU, braću ZVONKU, IVICU te ost. ++

Petak, 23. studenoga

7 – Supruga Venka za +BRANKA i sina DARKU

7 – Djeca za +rod. BLAŽA i IVU, sestre RADICU i ANKICU te DARIJA Rotima

18 – Mira Zelenika za +supruga JURU i ost. ++ iz ob.

18 – Supruga Zorka Bakula i djeca za +JERKU, rod. JURU i ŠIMU, brata MARIJANA, svekra NIKOLU i svekrvu ANÐU

18 – Denis Srpak za +majku MARIJU

Subota, 24. studenoga

7 – Anica i Albert Maj za sve svoje ++

7 – Miljana Zovko za +rod. KARLA i GABRU Markić

18 – Vesna Ćavar za +supruga DRAŽENA i za duše u čistilištu

18 – Supruga Neda i djeca za +PERU Ferjančića (g.)

Nedjelja, 25. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply