SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored svetih misa kroz tjedan od 29. listopada do 3. studenoga 2012. možete pogledati ovdje.

Ponedjeljak, 29. listopada

7 – Ljilja Lukić za +rod. ANKU i JOZU Bukovac

7 – Franjo Novaković i ob. za +rod. ŠIMUNA i DELFU

18 – Djeca i ob. za +rod. STANU (1. g.) i ŠIMUNA Prskalo

18 – Marijana i Josip i ob. za + oca KREŠIMIRA Kuzmana

Utorak, 30. listopada

7 – Ljubica Dragoje za +IVU (ž) i KATICU

7 – Zdravka Dujmović za +rod. IVANA i LUCIJU, sestru ANKU te braću JAKOVA i MLADENA

18 – Ob. Ostojić za +JAKU i GAŠPARA Ostojića te MILICU i MARKA Bevanda

18 – Marija Rozić za +sestru LJUBICU, oca JOZU i sve ++ iz ob. Babić i Raguž

Srijeda, 31. listopada

7 – Supruga Lucija i kći Danijela za +MARTINA Petrovića (2. g.)

7 – Vera Buconjić za +supruga MARKA Buconjića (15. g.)

18 – Ilija Ljolje za +suprugu PERU (2. g.)

18 – Zoran Rogić za +rod. SLAVOJKU i VLADIMIRA

Četvrtak, 1. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Petak, 2. studenoga

7 – Ob. za +ŽARKA Brkića (4. g.) i sve ++ iz ob. Brkić i Šimović

15 – Misa na groblju Sutina

18 – Marica Rozić za svoje ++ iz ob. Martinović i Rozić

Subota, 3. studenoga

7 – Neda Ferjančić i djeca za +sina PERU te ++ iz ob. Ferjančić, Anđelić, Penava i Pinjušić

7 – Danica Ružić za +supruga PAVU, rod. IVANA i KATICU, sestru MIRJANU, svekra LUKU i svekrvu RUŽU

18 – Pero i Marica Milićević za +rod. ŠIMUNA i JURKU, STIPU i ANÐU, sestre ZORU i BOJKU te ost. ++

18 – Nedjeljka Popović za +supruga VLADU i sve ++ iz ob. Popović, Buconjić, Mlinarić i Polanda

18 – Supruga Slavka i djeca za +MARKA Čagalj

Nedjelja, 4. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply