SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. ožujka 2012.: kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. ožujka 2012.:

Ponedjeljak, 5. ožujka

7 – Anđa Žarić za sve svoje ++

7 – Ivan Ripić za +rod. ANICU i MARTINA te ostale ++ iz obitelji

18 – Ljubica Blažević za +majku DRAGU i brata FRANJU Anđelića

18 – Ružica Marić za sve svoje ++

Utorak, 6. ožujka

7 – Luca Jurić za sve svoje ++

7 – Obitelj za +LUCU, VINKA i EUGENA Buzuk te VESNU Vukas

18 – Neda Ferjančić i djeca za +supruga EUGENA – GENU i ostale ++

18 – Slavka Šimunović za +supruga MIROSLAVA, rod. IVANA i STANU Marić, brata FRANJU, svekrvu MILKU i ostale ++ iz obitelji Marić i Šimunović

Srijeda, 7. ožujka

7 – Supruga Mirjana Jovanović i obitelj za +IVANA Jovanovića

7 – Obitelj za +BRANIMIRA Šimunovića

18 – Mirjana Pehar za +rod. GRGU i VILKU Jelčić

18 – Supruga Rozika za +ILIJU i sinove SLAVKA i IVANA Kolobara

18 – Djeca za +JANJU Golemac

Četvrtak, 8. ožujka

7 – Obitelj Bulić za +GRGU i AGATU

7 – Ljubo Krezić za +brata IVANA, rod. LJUBU i MARU

18 – Ljubica Pavlović za +rod. ŽIVKA i MATIJU Brkić

18 – Vesna Kožul za +oca MILU, svekrvu ANICU i ostale ++ iz obitelji Marijanović i Kožul

Petak, 9. ožujka

7 – Djeca za +MILKU Parać

7 – Zora Anđelić za sve svoje ++

18 – Delfa Kuljanin i prijatelji za +ČEDOMIRA Tipurića i ostale ++ iz obitelji Tipurić

18 – Nevenka Vasilj za +supruga IVANA, svekra NIKOLU i svekrvu ŠIMU

18 – Sin Zdenko za +rod. LENKU (2. g.) i STJEPANA Vujičević, baku LEOPOLDINU, ujaka TONKU te tetku NADU

Subota, 10. ožujka

7 – Kćerka za +rod. ANKICU i IVANA, sestru TEREZIJU i brata MLADENA

7 – Kćerke za +rod. JOZU i BOŽICU Šunjić i njihove rod., tetke ANICU, ELIZABETU, STANU, MARIJU i ASTRIDU

18 – Obitelj Bubalo za +BRANIMIRA Bubala

18 – Vesna Ćavar za +DRAŽENA i duše u čistilištu

Nedjelja, 11. ožujka

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply