SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 2. – 7. siječnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 2. – 7. siječnja 2011.:

Ponedjeljak, 2. siječnja

7 – Finka Golemac i djeca za +svekrvu MARU i svekra FILIPA

7 – Supruga i djeca za +VLADIMIRA Iličića

18 – Supruga Vesna i kći Dražena za +DRAŽENA Ćavara

18 – Obitelj za +SOFIJU Klenak

Utorak, 3. siječnja

7 – Supruga i djeca za +ANTUNA Glasa

7 – Iva i Pero Bevanda za svoje ++ roditelje

18 – Petar Soldo za +rod. JURU i FANIKU

18 – Ivanka Zovko za +svekrvu STOJU, svekra STOJANA, djevera FILIPA, zaovu MILU i jetrvu ANKU

Srijeda, 4. siječnja

7 – Fabijan Bošković za +oca NIKOLU, tetku ZORU i ost. ++ iz ob. Bošković

7 – Djeca za +rod. IVU i MARKA te KATICU i BOŽENU Puljić

18 – Vinko i Dijana Čulina za +rod. PAŠKU, DRAGICU i MIHU

18 – Kata Bilić za +supruga BOŠKA, sina DRAGANA (branitelj), MIROSLAVA (branitelj), svekra ŠIMUNA, svekrvu MATIJU te ost. ++

18 – Ob. Džidić za +MARU Džidić (1.g.)

Četvrtak, 5. siječnja

7 – Ob. Ilije Krešića za +rod. CVIJETU i JOZU Krešić

7 – Petar Vidić za +ANU Vidić

18 – Djeca za +rod. DRINU i ILIJU te brata NIKOLU Krezića

18 – Djeca za +rod. MARKA (g.) i IVU, ZORU, te ost. ++ iz ob. Arapović

Petak, 6. siječnja – BOGOJAVLJENJE

Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Subota, 7. siječnja

7 – Viktorija, Jelena i Marijela Zelić za +ZDRAVKA Zelića, MARIJU i TADIJU Plejić

7 – Ruža Cigić i djeca za +KARLA Cigića

18 – Supruga i djeca za +NIKU-MIRU Bevanda

18 – Djeca za +rod. STANKA (1. g.) i ŠIMU Krezić

Nedjelja, 8. siječnja – Krštenje Isusovo

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply