SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 7. – 12. studenog 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 7. – 12. studenog 2011.:

Ponedjeljak, 7. studenoga
7 –    Nikola Tomić za +majku MANDU
7 –    Mara Arar za +rod. IVU i VIDAKA, sestru MILKU, brata MATU i ost.++
18 –    Obitelj Arapović za +IVANA i ostale ++ iz obitelji Arapović
18 –    Branka Barišić za +rod. RUŽU i ANTU Jakovljević

Utorak, 8. studenoga
7 –    Dario Ćorić za +baku ANÐU i djedaMATU
7 –    Janja Pandža za +supruga IVANA,sina MARINKA te rod. MARIJANA i IVU
18 –    Supruga Katica i djeca za +MARKA Marojevića
18 –    Ruža Marić za +sina MATU (g.),supruga MARTINA i sestričnu GORDANU
18 –    Katarina Jukić za +MANDU i PERU Stojčić, STIPU i KATU Jukić te ostale ++ iz obitelji

Srijeda, 9. studenoga
7 –    Anđelko Karlušić za +rod. RUŽU i ANTUNA, braću ILIJU i BOŠKA te bratića MLADENA
7 –    Pavica Zovko za ++ iz obitelji Zovko i Ramljak
18 –    Obitelj Tutiš za ++ iz obitelji Jurić i duše u čistilištu
18 –    Ðuro i Darinka Vukanović za ++ iz obitelji Vukanović i Sabljić
Četvrtak, 10. studenoga
7 –    Obitelj za +ANICU i TOMU Primorac
7 –    Mira Raspudić za +rod. IVANA i ZORU, braću JURU i MATU te ostale ++
18 –    Jelena Pekić za +oca DRAGANA i djeda JOZU
18 –    Marija Trubarac za +rod. TADIJU i FINKU Marić
Petak, 11. studenoga
7 –    Ruža Marić i obitelj za +MARTINA Marića
7 –    Katica Čuljak za +rod. PERU i MARU, brata VLADIMIRA i ostale ++ iz obitelji Pranjić
18 –    Danica Katavić za sve ++ iz obitelji Arapović i Katavić
18 –    Obitelj Barbarić za +PERU Vrljića i ostale ++ iz obitelji Barbarić i Vrljić
18 –    Roditelji za +sina GORDANA Paraća
Subota, 12. studenoga
7 –    Roditelji Ante i Dragica te sestra Josipa za +DEJANA Marijanovića
7 –    Emilija Lebar za sve svoje ++
18 –    Marica Banović za +kćer IVANKU (g.)
18 –    Tomo i Olga Primorac za svoje ++
Nedjelja, 13. studenoga
 Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply