SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 19. – 24. rujna 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 19. – 24. rujna 2011.:

Ponedjeljak, 19. rujna

7 – Zora Vučina za +supruga DAMJANA, njegove roditelje STOJANA i ANICU

7 – Mara Pažin i ob. za +majku ANU, brata RUDU i nevjestu ANICU Pavlović

18 – Stanka Krtalić i djeca za +supruga KREŠIMIRA i zaovu JELKU

18 – Luca Božić za +supruga SLAVKA, sina ŽELJKA te ost. ++ iz ob. Božić i Raič

Utorak, 20. rujna

7 – Šima Čarapina za +rod. STJEPANA i MARU te tetku IVU

7 – Nada Soldo za +brata ANTU i nevjestu SMILJU

18 – Obitelj Arapović za +MARKA i ost. ++ iz ob. Arapović

18 – Marija Anić za +supruga MARINKA (branitelj), oca FRANJU Vukića i priju RADMILU Zelenika

Srijeda, 21. rujna

7 – Nada Bebek za +supruga SREĆKA i ost. ++ iz obitelji

7 – Obitelj za +JOSIPA Tomića

18 – Ankica Martinović i ob. za +rod. ILIJU i FILIPU Marić te ost. ++

Četvrtak, 22. rujna

7 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i ost. ++ iz obitelji

7 – Marinko Marijanović za +rod. MATU i JANJU, djeda NIKU te ost. ++ iz ob. Marijanović

18 – Drago Zovko za +rod. ILIJU i MATIJU, braću VJEKU i MATU te nevjestu MARU

18 – Jozefina Pranjić i djeca za +VLADIMIRA i ost. ++ iz ob. Pranjić

Petak, 23. rujna

7 – Josip Kokić i ob. za +brata NIKOLU Kokića

7 – Zoran Bradvica za +oca SREĆKA

18 – Nada Roga i ob. za +rod. STJEPANA i STANU te supruga DRAGANA

18 – Obitelj za ++ iz obitelji Miličević, Kordić, Brkić i Ševo

Subota, 24. rujna

7 – Marija Ćorić za +tetku IVU Vrljić i ost. ++ iz ob. Ševo i Grbavac

7 – Ilija Ljolje za +suprugu PERU

18 – Vesna Ćavar za duše u čistilištu

18 – Obitelj za +DRAGANA Pekića (3. g.)

Nedjelja, 25. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply