SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. rujna 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 5. – 10. rujna 2011.:

Ponedjeljak, 5. rujna

7 – Ruža Marić za +svekra PERU, svekrvu ŠIMU, zaovu LUCU te djevera MATU

7 – Šima Čarapina za +supruga STOJANA i ost. ++ iz obitelji

18 – Obitelj Šakota za +DINKA i sve ++ iz obitelji Šakota i Tokić

18 – Neda Kurtović za +rod. ILIJU i LJUBICU te brata VINKA Utorak, 6. rujna

7 – Obitelj za +STIPU Bradarića

7 – Željka Marić i obitelj za +majku CVIJU i sestru MARIJANU

18 – Cmilja Lovrić za +sina MARINKA 18 – Radmila Rajič za +supruga LUKU, svekra ILIJU, svekrvu ANÐU i oca ANTU

Utorak, 7. rujna

7 – Ljubica Karlušić za +rod. JOZU i JANJU te sestru RUŽU

7 – Zdenka Blažević za +supruga MARIJANA, rod. TADIJU i IVU Primorac

18 – Supruga Koviljka za +JOZU Škrobu

18 – Iva Romić i djeca za +SLAVKA

Četvrtak, 8. rujna

7 – Ruža Soldo za +rod. RADU i LUCU te brata MIROSLAVA

7 – Ana Krtalić za +roditelje, svekra i svekrvu te duše u čistilištu

18 – Miroslav Šutić i ob. za +oca ANTU

18 – Ankica Sesar i ob. za +supruga ZVONKU i svekrvu STANU

Petak, 9. rujna

7 – Emilija Lebar za +rod. FRANJU i FILOMENU

7 – Emilija Lebar za +ANKU i ŽELJKA Barbarića

18 – Žarko Marić i ob. za +rod. PERU i DRAGICU, brata MILU, sestre ANICU i IVU te ost. ++ iz obitelji

18 – Kćerke Jadranka i Marina za +rod. ŠIMU i MATU Raspudić

Subota, 10. rujna

7 – Luka Maslać za +rod. LUCU i STJEPANA te ost. ++ iz ob. Maslać

18 – Ilija Ljolje za +rod. MARKA i RUŽU

18 – Slavko Vujinović za +rod. STOJU i LUKU te baku MARU

Nedjelja, 11. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply