SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. kolovoza – 3. rujna 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 29. kolovoza – 3. rujna 2011.:

Ponedjeljak, 29. kolovoza

7 – Jozo Bagarić za +rod. PETRA i BARU te ostale pokojne

18 – Vojislav Brekalo za +braću IVANA i STANKA, rod. IVU i VIDA te sestru ANÐU

Utorak, 30. kolovoza

7 – Anđa Milićević za +rod. FRANJU i IVU, brata ILIJU, bratića ŠITU te ostale pokojne

18 – Ljubica Petković za +rod. ANICU i STJEPANA Bušića, supruga ZVONKU, te ZLATKU i BLAGOJA Kozarovski

Srijeda, 31. kolovoza

7 – Branka Rogić za +rod. ANICU i ŽARKA Biokšića

18 – Mira Bilić i obitelj za +supruga MARKA, sina MIROSLAVA, kuma DRAGANA, svekra PERU i svekrvu MATIJU

Četvrtak, 1. rujna

7 – Vesna Ćorić za +oca MIRKA, brata ZDRAVKA, svekra PERU, svekrvu MARU te sve pokojne iz obitelji Marijanović i Sušac

7 – Kći Kristina za +rod. MARIJU i MARTINA Hoblaj

18 – Obitelj Tutiš za +JOZU i njegove pokojne

18 – Stana Filipović za +sestre RUŽU Matanić, ANICU Ratković te rod. IVANA i MARU Merdžan

18 – Ivan Livaja i obitelj za +oca JOZU (1. g.)

Petak, 2. rujna

7 – Obitelj Jukanović za +JOSIPA

7 – Nadežda Vlašić za +supruga IVANA Vlašića i MEGALI Lepretre

18 – Nedjeljka Mandić za +rod. IVU i ANDRIJU, svekra BOŠKA, svekrvu JANJU i prijatelja JOSIPA Brucića

18 – Mladenka Zadro za +oca ANTU i ostale pokojne

Subota, 3. rujna

7 – Marija Bošnjak za +sestru ANICU, rod. PERU i LUCU

7 – Željko Marić za +MATU, MANDU, PETRA, LUCU i RUŽU

18 – Supruga Neda i djeca za +BOŽIDARA Böhma (20. g.)

18 – Marijan i Zdenka Stojkić za +STANKA i RUŽU, RADOSLAVA i PERU, IVU Stojkić te IVU i MARICU, MARKICU, IVĆANA, STJEPKA, ANTU, ANU i KATU Bilić

Nedjelja, 4. rujna

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply