SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 15. – 27. kolovoza 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 15. – 27. kolovoza 2011.:

Ponedjeljak, 15. kolovoza – VELIKA GOSPA

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Utorak, 16. kolovoza

7 – Ilonka Marijanović za +MARU Maduna

18 – Djeca za +DELFU Tomić (1. g.)

Srijeda, 17. kolovoza

7 – Jela Rotim i djeca za +supruga ANTU (3. g.) te brata NEDILJKA Pavića

18 – Obitelj za +VLASTU (1. g.) i MARKA Dugandžić

Četvrtak, 18. kolovoza

7 – Šima Šaravanja za +supruga KREŠIMIRA, kćerku SILVANU, rod. VINKA i KATU, svekra IVANA i svekrvu MARU

18 – Spomenka Vračević za +majku KATU Vukoja (3. g.)

Petak, 19. kolovoza

7 – Biserka Cahunek za +ANICU Cahunek i ostale pokojne iz obitelji

18 – Antun Žilić za +rod. ŠIMUNA i RUŽICU, brata PERU i tetku ANICU

Subota, 20. kolovoza

7 – Zdravka Dujmović za +rod. IVANA i LUCIJU, sestru ANKU, braću MLADENA i JAKOVA

18 – Zdenka Marić i obitelj za +sestru SLAVU, oca GRGU i sve pokojne iz obitelji

Nedjelja, 21. kolovoza

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

Ponedjeljak, 22. kolovoza

7 – David Rašić za +rod. MARU i FRANJU

18 – Danica Bošković za +supruga LJUBU, svekra ILIJU, svekrvu MILICU i jetrvu LJILJANU

Utorak, 23. kolovoza

7 – Supruga Iva i kći Jadranka za +IVANA Bulića i sve pokojne iz obitelji Bulić i Marinčić

18 – Obitelj Andričević za +STJEPANA, MARU i ZDRAVKA Andričević

Srijeda, 24. kolovoza

7 – Drina Bakula za +oca MARINKA

18 – Zdenka Krtalić i obitelj za +rod. STOJANA i MARU Vladić te ostale pokojne

Četvrtak, 25. kolovoza

7 – Vida Pavić za +rod. MARTINA i LUCU, supruga TONĆU i sina VLADU

18 – Marija Kokić i djeca za +NIKOLU Kokića

Petak, 26. kolovoza

7 – Marica i Boro Bukvić za +sestru ANKU Maričević

18 – Kata i Marko Dragić za +rod. CVITU i TADIJU te MATU Lovrića

Subota, 27. kolovoza

7 – Smilja Musa za +rod. ANICU i IVANA te sestru ANÐU

18 – Marica Banović za +kćer IVANKU

19- Vjenčanje: Tomić – Lončar

Nedjelja, 28. kolovoza

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply