SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 18. – 30. srpnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 18. – 30. srpnja 2011.:

Ponedjeljak, 18. srpnja

7 – Majka Ruža i obitelj za +sina STJEPANA Salmanića (branitelja) i sve pokojne iz obitelji

18 – Ljilja Zovko za +rod. MARU i FRANJU te sve pokojne iz obitelji Tokić

Utorak, 19. srpnja

7 – Supruga Anka i kći Andrea za +LUKU Lukića

18 – Antonija Kordić i obitelj za +sestru MIRJANU Božić

Srijeda, 20. srpnja

7 – Obitelj Petrović za +brata MIROSLAVA i majku KATU Petrović

18 – Edita Ljubičić za +oca TADIJU Paurevića

Četvrtak, 21. srpnja

7 – Anica Marijanović i djeca za +JOZU Marijanovića

18 – Supruga Božana i kći Dragica za +STANISLAVA Mijatovića

Petak, 22. srpnja

7 – Tomislav Ivanković za +majku ANU

18 – Supruga Maja, sin Toni i obitelj za +ŽELJKA Buconjića

Subota, 23. srpnja

7 – Djeca za +rod. MILKU i JOSIPA Jukanovića

18Vinko Soldo za +brata IVANA (1. g.) te rod. STANKA i ZORKU

Nedjelja, 24. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

Ponedjeljak, 25. srpnja

7 – Luka Kolobara za +kćer FRANCIKU, rod. FRANJU i IVU te sestru MARU

18 – Jure Lukenda za +suprugu MILU (4. g.)

Utorak, 26. srpnja

7 – Marica Zovko za +rod. ILIJU i IVU te ostale pokojne

18 – Supruga i djeca za +DRAGANA Grubešića i njegove roditelje

Srijeda, 27. srpnja

7 – Iva Drinovac za +rod. FRANU i KATU, brata JAKOVA Bagarića, svekra MARTINA, svekrvu ŠIMU te djevera ANTU Drinovca

18 – Tonka Kraljević za +rod. JANJU i MIRKA Palinić

Četvrtak, 28. srpnja

7 – Jurka Vučak za +supruga STIPU, njegove i svoje pokojne

18 – Mirjana Tomić za +supruga IVICU Tomića

Petak, 29. srpnja

7 – Supruga Višnja i djeca za +MARKA Matića

18 – Supruga Ruža i djeca za +supruga ANDRIJU, sestru PAVU i ostale pokojne

Subota, 30. srpnja

7 – Kata Soldo i djeca za +supruga MIROSLAVA, svekra RADOSLAVA i svekrvu LUCU

18 – Vlado Glavaš za +VENKU

Nedjelja, 31. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply