SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 4. – 16. srpnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedne od 4. – 16. srpnja 2011.:

Ponedjeljak, 4. srpnja

7 – Lucija i Ljiljana za +GRGU, ANICU, JOZU i STANU Miletić

18 – Delfa Kuljanin i obitelj za +ZORANA

Utorak, 5. srpnja

7 – Obitelj Žarić za +majku SLAVU

18 – Drago Planinić za +suprugu IVU, rod. MILKU i FRANJU

Srijeda, 6. srpnja

7 – Obitelj Mihaljević za sve svoje pokojne

18 – Ljuba Pekušić za +supruga i sve pokojne iz obitelji Pekušić i Mateljak

Četvrtak, 7. srpnja

7 – Pero i Zdravka Martinović za sve svoje pokojne

18 – Angela i Marko Krezić za +NIKOLU Krezića

Petak, 8. srpnja

7 – Obitelj Ivana Martinovića za +rod. KATU i ANTU, PERU, RUŽU i MARTINA Nakića

18 – Djeca za +rod. ŠIMU (g.) i STANKA Krezića

19 – Vjenčanje: Palac – Ćosić

Subota, 9. srpnja

7 – Obitelj Miličević za +MILANA i ostale pokojne iz obitelji Miličević i Kordić

7 – Obitelj za +DRAGICU i JAKOVA Azinovića

18Sanja Janjić za +majku ANICU Pehar (1. g.)

Nedjelja, 10. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

Ponedjeljak, 11. srpnja

7 – Zdravka Biloš za +supruga VICKA (branitelja), rod. IVANA i STANU, sestru ANU i svekra ILIJU

18 – Obitelj za +rod. MARU (1. g.) i STOJANA Vladića

Utorak, 12. srpnja

7 – Danica Katavić za +supruga MIJU, rod. ANDRIJU i LUCU, nevjestu DELFU i ostale pokojne

18 – Anđelka Lovrić za +rod. MATU i ANICU

Srijeda, 13. srpnja

7 – Supruga Anica i djeca za +SLAVKA Vladića

18 – Supruga Nevenka i djeca za +MARIJANA Mendeša

Četvrtak, 14. srpnja

7 – Supruga Ruža Marić za +MARTINA, sina MATU i sestričnu GORDANU

18 – Kćeri Marica i Ksenija za +rod. DELFU i PETRA, bratića PETRA i ostale pokojne iz obitelji

Petak, 15. srpnja

7 – Obitelj Zebić za +ŽELJKA Zebića

18 – Supruga Brnka i djeca za +supruga ŽARKA Škegru (2. g.)

Subota, 16. srpnja

7 – Ivan Prce za +sina MATU (branitelja), suprugu ANICU i sve pokojne iz obitelji Prce i Jovanović

18 – Vesna Ćavar za +DRAŽENA i sve pokojne iz obitelji Kordušić, Kraljević, Ćavar i Pinjuh

19 – Vjenčanje: Pandža – Jurić

Nedjelja, 17. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply