SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 27. lipnja – 2. srpnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 27. lipnja – 2. srpnja 2011.:

Ponedjeljak, 27. lipnja

7 – Sin Marijan i djeca za +MARIJANA Krezića

7 – Ljiljana i Lucija za +JURU i ANICU Knezović

18 – Branka Šušac i obitelj za +rod. MARU i TOMISLAVA i sve pokojne iz obitelji Marijanović

18 – Ivan Mikulić i djeca za pokojne iz obitelji Tadije Arapovića

Utorak, 28. lipnja

7 – Željko, Marina i Marijo za +strica ANTU Soldo

7 – Ivan Zadro za +sina MIROSLAVA

18 – Branka Vrljić za +SLAVKA Vrljića

18 – Mirko Lovrić za +djeda TADIJU i baku VIDU

Srijeda, 29. lipnja – Sv. Petar i Pavao

7 – Supruga Ružica i djeca za +ZDRAVKA Mihalja (18. g.)

7 – Pero i Ivanka Ćorić za sve svoje pokojne

18 – Ljilja Barić za +supruga PERU i sve pokojne iz obitelji Soldo i Barić

18 – Jozefina Pranjić za +rod. ANTU i MARU, sestre ANU i ANÐELKU

Četvrtak, 30. lipnja

7 – Jozefina Golemac i djeca za +supruga LJUBU

7 – Djeca za +rod. JELU i MARIJANA Mihalj

18 – Ljubica Kolobara i djeca za +supruga IVANA

18 – Željka Bevanda i djeca za +MILANA i ostale pokojne

18 – Obitelj Ostojić za +GORDANA Ostojića (g.)

Petak, 1. srpnja – Presveto Srce Isusovo

7 – Zlata Rozić za +MARU i GRGU Tomić i ostale pokojne iz obitelji Tomić

18 – Zdenko Ćorić za +majku ANICU

Subota, 2. srpnja – Bezgrješno Srce Marijino

7 – Nikola Puljić za +suprugu KATICU, rod. MARKA i IVU te tetku BOŽENU

18 – Obitelj Vidović za +DRAGU

Nedjelja, 3. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply