SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 20. – 25. lipnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 20. – 25. lipnja 2011.:

Ponedjeljak, 20. lipnja

7 – Ruža Kraljević za +JURICU, STOJANA, STOJKU, MARIJU i IVANA Kožula

7 – Djeca za +rod. IVANA i ILKU Pandža te sestru IVU

18 – Sestra Snježana Vidović i obitelj za +LIDIJU Peštić (1. g.)

18 – Dragica Pekić za +svekra JOZU i supruga DRAGANA

Utorak, 21. lipnja

7 – Janja za +rod. VIDU i PERU Bukovac

7 – Franka Vladić za +supruga VINKA

18 – Miro Pehar za +rod. ILIJU i KATARINU, baku MARU i djeda NIKOLU

18 – Obitelj Miljko za +BOŽICU Zovko

Srijeda, 22. lipnja

7 – Tereza Galić za sve svoje pokojne

7 – Velibor Marković za +IVANA i DALIBORA

18 – Stana Doko i obitelj za +sina ZDENKA i ostale pokojne

18 – Rajka Kolobarić za +supruga PETRA i sve pokojne iz obitelji Mandić i Kolobarić

Četvrtak, 23. lipnja – TIJELOVO

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

Petak, 24. lipnja – Rođenje sv. Ivana Krstitelja

7 – Supruga Iva i kći Jadranka za +IVANA Bulića

7 – Kata Čarapina za +supruga PETRA i sina MIROSLAVA

18 – Obitelj za +IVANA Rozića

18 – Djeca za +rod. VIDAKA, JELU, STOJU te brata IVANA Krezića

Subota, 25. lipnja

7 – Obitelj Miroslava Nikolića za +majku FINKU Nikolić

7 – Jela Raič za +supruga IVANA i sve pokojne iz obitelji Raič i Kolobarić

18 – Bosiljka Ðopa za +MIRU, MIJU i ZVONIMIRA Ðopu

18 – Vesna Ćavar za +DRAŽENA i sve pokojne iz obitelji Grbešić, Ćavar i Pinjuh

Nedjelja, 26. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply