SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 13. – 18. lipnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 13. – 18. lipnja 2011.:

Ponedjeljak, 13. lipnja

7 – Djeca za +majku JOZEFINU i baku JANJU

7 – Nada Šarac za +svekra BLAGU, svekrvu JELU, tetku IVU i oca DRAGUTINA

7 – Gordana Čuljak za +brata TONIJA, rod. DRAGICU i ZDRAVKA Čuljka

18 – Supruga Tonka za +JOZU Livaju

(3. g.)

Utorak, 14. lipnja

7 – Ljilja Lukić za +rod. JOZU i ANKU Bukovac

7 – Kćerke i obitelji za +ANDRIJU i JANJU Puce

18 – Anica Zelenika za +sinove DRAGANA i ZLATKA (branitelje, g.) 18 – Draga Pikula za +rod. ILKU i FILIPA Šunjića, sestru JELU i svaka NIKOLU Skendera

Srijeda, 15. lipnja

7 – Zdravka Dujmović za +supruga VLADU, svekrvu JANJU i svekra MARKA

7 – Sin i kći za +rod. MARU i MATU Miloš

18 – Supruga Berta Dujmović i djeca za +NIKOLU (3. g.)

18 – Dinka Budimir i djeca za +STJEPANA

Četvrtak, 16. lipnja

7 – Kćeri Ada i Gordana za +rod. STANKA i NEVENKU

7 – Obitelj Tokmakčija za +FRANJU i JAGODU Franjičević, te JAGU (ž) Tokmakčija i sestrića DAMIRA Marića

18 – Zora Vučina za +rod. PERU i LUCIJU te supruga DAMJANA Vučinu

18 – Obitelj Mandić za +MARIJANA, KATU i SLAVKA Marića

Petak, 17. lipnja

7 – Luka Kolobara za +braću TADIJU, KARLA i ANDRIJU, punca JOZU i punicu ANICU

7 – Vera i Ranka za +rod. DRAGOMIRA i HELIJU

18 – Iva Kolobara i djeca za +supruga PERU

18 – Šima Šaravanja za +kćerku SILVANU i supruga KREŠIMIRA

Subota, 18. lipnja

7 – Obitelj za +TOMISLAVA – FRANJU Vlaho (9. g.)

7 – Blaško Mihalj i obitelj za +rod. ANICU i MARKA, brata ZDRAVKA, baku MARU i djeda BLAŽA

18 – Marko Šunjić i djeca za +suprugu JURKU Šunjić

18 – Supruga Vera Gabrić i djeca za +PERU, majku LUCU i ost.++ iz ob.

18, 30 – Vjenčanje: Žilić – Raguž

Nedjelja, 19. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply