SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. – 11. lipnja 2011.:

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 6. – 11. lipnja 2011.:

Ponedjeljak, 6. lipnja

7 – Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, roditelje, brata IVANA te sestre MATIJU i MARICU

7 – Neda Delić za +BOSU Berberović

18 – Djeca za +rod. STOJANA i LUCIJU Zubac (1. g.)

18 – Predrag Šušac i obitelj za +majku JANJU, JELU i ostale pokojne

Utorak, 7. lipnja

7 – Margareta i Gordan Pehar za +rod. LJILJU i EDUARDA Čilić te LJUBICU Pehar

7 – Bariša Planinić za +oca ŠIMUNA

18 – Supruga Neda i djeca za +MILENKA Zeleniku

18 – Ivan i Nevenka Klarić za svoje ++

18 – Supruga Iva Pehar i djeca za +BOŽU, rod. ILKU i FRANJU te brata ILIJU

Srijeda, 8. lipnja

7 – Mara Sirotka za +supruga MARTINA

7 – Ante Rozić za +rod. STJEPANA i MARICU

18 – Supruga Anka i djeca za +MARKA Miloša

18 – Anka Miloš i Ivo Kožul i obitelj za +rod. TADIJU i LUCU te sestru ANTONIJU Tomić

Četvrtak, 9. lipnja

7 – Dragica Brkić za +supruga ŽARKA, rod. JAKOVA i JAGODU, brata IVANA i nevjestu NATAŠU

7 – Anđa Šaravanja za +majku MARU i ostale pokojne iz obitelji

18 – Stana Penava za +rod. DANICU i MARTINA Sušca

18 – Obitelj Galić za +tetku ANKU, sestre ROZU i LJUBICU te GABRU i ILIJU

Petak, 10. lipnja

7 – Olga Primorac za pokojne iz obitelji Primorac, Bambir, Pejdo, Dodig i Dujmović

7 – Manda Vujević za +majku MILKU i svekrvu RUŽU

18 – Obitelj za +DRAGANA i JOSIPA Ćurkovića

18 – Draga Ivanković za +rod. MARIJANA i ILINKU Krešić

Subota, 11. lipnja

7 – Kći Matija za +rod. MILICU i JOZU Mlinarević, svekra ANDRIJU, svekrvu MARU, sve ++ iz ob. Lončar

7 – Emilija Lebar za sve svoje pokojne

18 – Suprug Ivan Groznica i djeca za +MARU Groznica (1. g.)

18 – Supruga Ljiljana i djeca za +ZDRAVKA Buhača (branitelja)

Nedjelja, 12. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply