SVETE MISE KROZ TJEDAN

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 14. -19. srpnja 2008.:

Ponedjeljak, 14. srpnja

7 – Magdalena Šutić za +majku MARICU Knežević

18 – Drago Planinić za +suprugu IVU, te rod. MILKU i FRANJU

Utorak, 15. srpnja

7 – Supruga Sandra Zebić i kći Anja za +ŽELJKA

18 – Ivica Jurić i obitelj za +rod. RUŽU i PERU, sestru ANKU, sestrića BLAŽENKA i ostale pokojne iz obitelji Jurić

Srijeda, 16. srpnja

7Supruga Olga i djeca za +JOSIPA Jovića (4 g.)

18 – Kata Stipanović za +supruga JOZU te njegove i svoje pokojne

Četvrtak, 17. srpnja

7Supruga Kata i djeca za +IVANA Čuturu

18 – Ivan Klarić za sve svoje pokojne

Petak, 18. srpnja

7 – Supruga Anka i kći Andrea za +LUKU Lukića

7 – Majka Ruža i obitelj za +STJEPANA Salmanića

18 – Mara Stanić za +supruga STJEPANA, rod. MARKA i JELU te brata SLAVKA

Subota, 19. srpnja

7 – Ivan Prce za +suprugu ANICU i branitelja MATU Prce

7 – Obitelj Buconjić za +ŽELJKA Buconjića (1.g.)

18 – Ivanka Livaja za +supruga MILENKA

19 – Vjenčanje: Tanja Marić – Saša Drlja

Nedjelja, 20. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

kruh.jpgRaspored Svetih misa kroz tjedan od 14. -19. srpnja 2008.:

Ponedjeljak, 14. srpnja

7 – Magdalena Šutić za +majku MARICU Knežević

18 – Drago Planinić za +suprugu IVU, te rod. MILKU i FRANJU

Utorak, 15. srpnja

7 – Supruga Sandra Zebić i kći Anja za +ŽELJKA

18 – Ivica Jurić i obitelj za +rod. RUŽU i PERU, sestru ANKU, sestrića BLAŽENKA i ostale pokojne iz obitelji Jurić

Srijeda, 16. srpnja

7Supruga Olga i djeca za +JOSIPA Jovića (4 g.)

18 – Kata Stipanović za +supruga JOZU te njegove i svoje pokojne

Četvrtak, 17. srpnja

7Supruga Kata i djeca za +IVANA Čuturu

18 – Ivan Klarić za sve svoje pokojne

Petak, 18. srpnja

7 – Supruga Anka i kći Andrea za +LUKU Lukića

7 – Majka Ruža i obitelj za +STJEPANA Salmanića

18 – Mara Stanić za +supruga STJEPANA, rod. MARKA i JELU te brata SLAVKA

Subota, 19. srpnja

7 – Ivan Prce za +suprugu ANICU i branitelja MATU Prce

7 – Obitelj Buconjić za +ŽELJKA Buconjića (1.g.)

18 – Ivanka Livaja za +supruga MILENKA

19 – Vjenčanje: Tanja Marić – Saša Drlja

Nedjelja, 20. srpnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply