SVEĆENIK JE UVIJEK KRIV

sveenik.jpgTekst o svećenicima koji je postao hit na internetu i koji je vrlo dobar poticaj za razmišljanje o svećeništvu i o našem odnosu prema onima koji nam …

Tekst o svećenicima koji je postao hit na internetu i koji je vrlo dobar poticaj za razmišljanje o svećeništvu i o našem odnosu prema onima koji nam služe u svećeničkom pozivu. 

– Ako propovijeda koju minutu više, onda je brbljavac.

– Ako za vrijeme propovijedi govori glasno, onda viče.

– Ako ne govori glasno, onda se ništa ne razumje.

– Ako ima vlastiti auto, onda je svjetovan i kapitalist.

– Ako nema vlastiti auto, onda nije suvremen.

– Ako obilazi svoje vjernike izvan župe, onda je skitnica.

– Ako često obilazi obitelji, onda ga nema ikad kod kuće.

– Ako ostaje u kući, onda nikad ne obilazi obitelji.

– Ako govori o milostinji i nešto traži, onda samo misli na novac i kako doći do njega.

– Ako ne organizira slavlja, izlete, susrete, onda u župi nema života.

– Ako ispovijeda polako, onda ne zna nikako završiti.

– Ako ispovijeda brzo, onda ne zna slušati.

– Ako Svetu Misu započinje točno na vrijeme, onda mu sat ide naprijed.

– Ako malo kasni, onda uvijek gubi vrijeme.

– Ako uređuje crkvu, onda samo beskorisno baca novac.

– Ako ne uređuje crkvu, onda sve zapušta i sve će propasti.

– Ako sam razgovara s jednom ženom,onda se tu nešto krije.

– Ako sam razgovara s jednim muškarcem, onda… opa, eto ti ga na.

– Ako moli u crkvi, onda nije čovjek od akcije.

– Ako ne moli u crkvi, onda nije čovjek Božji.

– Ako se zanima za druge, onda gura nos tamo gdje mu nije mjesto.

– Ako se ne zanima za druge, onda je sebičan.

– Ako govori o pravdi, onda se bavi politikom.

– Ako se trudi biti razborit, onda je desničar.

– Ako ima hrabrosti, onda je ljevičar.

– Ako je mlad, onda nema iskustva.

– Ako je star, onda je izvan vremena.

– Ali ako svećenik umre, nema nikoga tko bi ga zamijenio.

Don Mario Gatti

About the Author

Leave a Reply