san_pietro_e_paolo.jpgPetar i Pavao, koliko god imaju povijesno značenje, toliko su njihove osobe postale i simboli kršćanstva i navještaja Nove vijesti. Dva su to različita čovjeka koji se dopunjavaju i koji vode prema punini Isusa Krista. To nam također govori da su svi ljudi, bez obzira kojeg su karaktera, sposobni naviještati i svjedočiti Isusa i njegovo evanđelje. Svi kasniji propovjednici i evangelizatori samo su produžetak Petra i Pavla.

Nema dvojbe da je Pavao bio vrlo uvjerljiv i bistar propovjednik, a Petar uvjerljiv svjedok. Zato se njih slavi zajedno. Na njima počiva Evanđelje i Crkva. 

U Petru i Pavlu vidimo simbolično sve apostole. Misija kršćanstva nije rezervirana samo nekim specijalistima. Svaki krštenik je ‘po naravi krštenja’ misionar: on je slika Kristova i svjedok svojeg doživljaja i spasenja. Najsnažnija misija je unutarnje zadovoljstvo i životno svjedočenje. Ako se živi Isusova istina ona progovara kroz riječi i lica onih koji ju žive. 

A biti misionar znači izići iz sebe, iz svojih naučenih navika da bi se dijelilo vjeru s drugima. Vjera nije nešto što se širi kao reklama ili izvoz. Vjera je širenje radosti vjerovanja, radosti života. Vjera ili daje smisao življenju ili nije božanska vjera. 

Petar ‘ribar’ i Pavao ‘učitelj – farizej’ – ispovijedaju Isusa kao Božje objavljenje, kao spasenje ljudskog roda. Svaki na svoj način pomogli su da svi mi prepoznamo Isusa Krista. Petar je prvi ispovjedio da je Isus sin Božji – da je Mesija. Sam mu Isus kaže da to on nije domislio nego da mu je to Duh Božji objavio. Da, spoznaja Boga u Isusu uvijek je dar Božji. Sam Bog sebe objavljuje i mi se u njemu nalazimo. Petar nam također govori da je on odabran ne radi svojih vrijednosti nego radi ljubavi Božje. Činjenično, naša vjera je dar Božji. 

Petar spada u onu trojicu ‘privilegiranih’ učenika koje je Isus imao uza se kad je liječio kćer Jairovu (Mk 5,37), na preobraženju (Mk 9, 2), i u Getsemaniju (Mk 14,33). Njemu se prvom ukazuje poslije uskrsnuća, "da učvrsti braću u vjeri" (Lk 22,32) i dobiva posebno poslanje (Iv 21, 15-17). Petar je izraz vjere dvanaestorice apostola (Dj 2,14…). Petar je simbol svih apostola (Mk 3,16). U Rimu, za vrijeme Nerona, (64) mučenički je preminuo svjedočeći za svojeg Učitelja. Petar je upalio vatru vjere u Rimu. On je prvi ‘biskup’ Rima i kršćanstva. 

Kako je već spomenuto, Pavao je kršćanstvo koje ističe iz židovstva pretočio u druge kulture i druga vjerovanja. Propovijeda Grcima i Rimljanima, grešnicima i pravednicima. Pavla su razumjeli i Grci i Rimljani, vjernici i nevjernici. Pavlove poslanice, skoro su drugo Evanđelje. One su evanđelje uskrslog Krista. One povezuju živo Stari i Novi zavjet.

Pavao ostaje primjer poštenog i bezinteresnog obraćenika. Za Pavla se uvijek znalo koji je njegov stav. On nikada nije bio ‘ni vruć ni hladan’. On je uvijek bio dosljedan svojem uvjerenju. 

Svi mi kršćani idemo za Isusovim svjetlom Ljubavi i Istine što su nam donijeli veliki apostoli i proroci Pater i Pavao. Budimo dosljedni!

Prema: Fr. Marijan Jurčević, o.p.

san_pietro_e_paolo.jpgPetar i Pavao, koliko god imaju povijesno značenje, toliko su njihove osobe postale i simboli kršćanstva i navještaja Nove vijesti. Dva su to različita čovjeka koji se dopunjavaju i koji vode prema punini Isusa Krista. To nam također govori da su svi ljudi, bez obzira kojeg su karaktera, sposobni naviještati i svjedočiti Isusa i njegovo evanđelje. Svi kasniji propovjednici i evangelizatori samo su produžetak Petra i Pavla.

Nema dvojbe da je Pavao bio vrlo uvjerljiv i bistar propovjednik, a Petar uvjerljiv svjedok. Zato se njih slavi zajedno. Na njima počiva Evanđelje i Crkva. 

U Petru i Pavlu vidimo simbolično sve apostole. Misija kršćanstva nije rezervirana samo nekim specijalistima. Svaki krštenik je ‘po naravi krštenja’ misionar: on je slika Kristova i svjedok svojeg doživljaja i spasenja. Najsnažnija misija je unutarnje zadovoljstvo i životno svjedočenje. Ako se živi Isusova istina ona progovara kroz riječi i lica onih koji ju žive. 

A biti misionar znači izići iz sebe, iz svojih naučenih navika da bi se dijelilo vjeru s drugima. Vjera nije nešto što se širi kao reklama ili izvoz. Vjera je širenje radosti vjerovanja, radosti života. Vjera ili daje smisao življenju ili nije božanska vjera. 

Petar ‘ribar’ i Pavao ‘učitelj – farizej’ – ispovijedaju Isusa kao Božje objavljenje, kao spasenje ljudskog roda. Svaki na svoj način pomogli su da svi mi prepoznamo Isusa Krista. Petar je prvi ispovjedio da je Isus sin Božji – da je Mesija. Sam mu Isus kaže da to on nije domislio nego da mu je to Duh Božji objavio. Da, spoznaja Boga u Isusu uvijek je dar Božji. Sam Bog sebe objavljuje i mi se u njemu nalazimo. Petar nam također govori da je on odabran ne radi svojih vrijednosti nego radi ljubavi Božje. Činjenično, naša vjera je dar Božji. 

Petar spada u onu trojicu ‘privilegiranih’ učenika koje je Isus imao uza se kad je liječio kćer Jairovu (Mk 5,37), na preobraženju (Mk 9, 2), i u Getsemaniju (Mk 14,33). Njemu se prvom ukazuje poslije uskrsnuća, "da učvrsti braću u vjeri" (Lk 22,32) i dobiva posebno poslanje (Iv 21, 15-17). Petar je izraz vjere dvanaestorice apostola (Dj 2,14…). Petar je simbol svih apostola (Mk 3,16). U Rimu, za vrijeme Nerona, (64) mučenički je preminuo svjedočeći za svojeg Učitelja. Petar je upalio vatru vjere u Rimu. On je prvi ‘biskup’ Rima i kršćanstva. 

Kako je već spomenuto, Pavao je kršćanstvo koje ističe iz židovstva pretočio u druge kulture i druga vjerovanja. Propovijeda Grcima i Rimljanima, grešnicima i pravednicima. Pavla su razumjeli i Grci i Rimljani, vjernici i nevjernici. Pavlove poslanice, skoro su drugo Evanđelje. One su evanđelje uskrslog Krista. One povezuju živo Stari i Novi zavjet.

Pavao ostaje primjer poštenog i bezinteresnog obraćenika. Za Pavla se uvijek znalo koji je njegov stav. On nikada nije bio ‘ni vruć ni hladan’. On je uvijek bio dosljedan svojem uvjerenju. 

Svi mi kršćani idemo za Isusovim svjetlom Ljubavi i Istine što su nam donijeli veliki apostoli i proroci Pater i Pavao. Budimo dosljedni!

Prema: Fr. Marijan Jurčević, o.p.