+STJEPAN BLAŽEVIĆ

U četvrtak, 8. 10. 2020., preminuo je Stjepan Blažević. Stjepan se rodio na Slipčićima, 21. 3. 1947. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Arapi-Slipčići, 9. 10. 2020.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

About the Author