haiti.jpgDanas se u našoj Mostarsko-duvanjskoj biskupiji kupi novčana pomoć za Haiti. Sve milostinje idu na tu nakanu.

haiti.jpgDanas se u našoj Mostarsko-duvanjskoj biskupiji kupi novčana pomoć za Haiti. Sve milostinje idu na tu nakanu.