+SLOBODAN PRIMORAC

U utorak, 27. 10. 2020., preminuo je Slobodan Primorac. Slobodan se rodio u Krućevićima, 15. 3. 1947. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Sutina, 2. 11. 2020.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author