+SLOBODAN GLAMUZINA

U petak, 15. 1. 2021., preminuo je Slobodan Glamuzina. Slobodan se rodio u Klobuku, 1. 3. 1934. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Raštani, 16. 1. 2021.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author