+SLAVKO ŠPARAVALO

U srijedu, 18. 9. 2019., preminuo je Slavko Šparavalo. Slavko se rodio u Mostaru, 7. 4. 1943. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Sutini, 19. 9. 2019.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author