U četvrtak, 3. 5. 2018., preminuo je Slavko Martinović. Slavko se rodio u Vidovićima-Paoča, 22. 8. 1939. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Oborine, 5. 5. 2018.