SIROMAŠTVO U DOBA GLOBALIZACIJE

martino.jpgKardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća ‘Justitia et pax’, je rekao, predstavljajući prošlih dana Kompendij socijalnoga nauka Crkve na konferenciji u Dar-es-Salaamu, kako Sveta Stolica priprema novi dokument o siromaštvu u eri globalizacije. Zauzimanje u organiziranju i ustrojavanju društva da bližnji ne padne u bijedu, posebice kad se u bijedi nalazi ogroman broj ljudi čak i naroda, čin je neophodne ljubavi. Siromaštvo je danas pravi svjetski socijalni problem – rekao je kardinal Martino.
Kardinal je skup u Tanzaniji, treći po redu, nakon Meksika 2005. godine i Bangkoka 2007. nazvao „veličanstvenim iskustvom zajedništva i crkvenoga prijateljstva“. Evanđeoski dinamizam crkvenoga poslanja potiče nas da, poput Isusa, povlašćujemo siromašne, prema njima usmjeravamo svoje snage i resurse, da razmišljamo o obnovi društva polazeći od potreba siromašnih – ustvrdio je kardinal istovremeno priznavši kako je siromaštvo i posebice rastuća nejednakost između krajeva, kontinenata, država i unutar samih država najdramatičniji problem s kojim se svijet danas sučeljava. Svjesno dramatičnosti stanja – ustvrdio je kardinal – Papinsko vijeće ‘Justitia et pax’, odgovarajući na zahtjeve u Kompendiju, priprema dokument na temu „Siromaštvo u eri globalizacije“. Cilj dokumenta je pokazati evanđeoski pristup u borbi protiv siromaštva, istaknuti čija je na nacionalnoj i međunarodnoj razini odgovornost za borbu protiv siromaštva, potaknuti Crkvu na veću pozornost i svijest o problemima siromaštva i siromašnih u svijetu, ne zaboravljajući kako današnje krajnje siromaštvo ima lice žena i djece, naročito u Africi – zaključio je kardinal Martino. (kta/rv)

martino.jpgKardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća ‘Justitia et pax’, je rekao, predstavljajući prošlih dana Kompendij socijalnoga nauka Crkve na konferenciji u Dar-es-Salaamu, kako Sveta Stolica priprema novi dokument o siromaštvu u eri globalizacije. Zauzimanje u organiziranju i ustrojavanju društva da bližnji ne padne u bijedu, posebice kad se u bijedi nalazi ogroman broj ljudi čak i naroda, čin je neophodne ljubavi. Siromaštvo je danas pravi svjetski socijalni problem – rekao je kardinal Martino.
Kardinal je skup u Tanzaniji, treći po redu, nakon Meksika 2005. godine i Bangkoka 2007. nazvao „veličanstvenim iskustvom zajedništva i crkvenoga prijateljstva“. Evanđeoski dinamizam crkvenoga poslanja potiče nas da, poput Isusa, povlašćujemo siromašne, prema njima usmjeravamo svoje snage i resurse, da razmišljamo o obnovi društva polazeći od potreba siromašnih – ustvrdio je kardinal istovremeno priznavši kako je siromaštvo i posebice rastuća nejednakost između krajeva, kontinenata, država i unutar samih država najdramatičniji problem s kojim se svijet danas sučeljava. Svjesno dramatičnosti stanja – ustvrdio je kardinal – Papinsko vijeće ‘Justitia et pax’, odgovarajući na zahtjeve u Kompendiju, priprema dokument na temu „Siromaštvo u eri globalizacije“. Cilj dokumenta je pokazati evanđeoski pristup u borbi protiv siromaštva, istaknuti čija je na nacionalnoj i međunarodnoj razini odgovornost za borbu protiv siromaštva, potaknuti Crkvu na veću pozornost i svijest o problemima siromaštva i siromašnih u svijetu, ne zaboravljajući kako današnje krajnje siromaštvo ima lice žena i djece, naročito u Africi – zaključio je kardinal Martino. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply