Sakramenti/Sveta Pričest
Sveta Pričest
Sakramenti/Sveta Pričest
Sveta Pričest

Euharistija je »izvor i vrhunac svega kršćanskog života«. »Ostali sakramenti, kao i sve crkvene službe i djela apostolata, tijesno su povezani s Euharistijom i prema njoj su usmjereni. Presveta euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga Krista – našu Pashu.«
KKC 1324

Praktične upute:

1. Sakramentu Prve svete Pričesti pristupaju djeca 4. razreda osnovne škole.
2. Da bi primili Prvu svetu Pričest, djeca moraju redovno, iz tjedna u tjedan, dolaziti na vjeronauk.
3. Djeca koja nisu krštena u župi gdje primaju Prvu svetu Pričest trebaju donijeti potvrdu o krštenju ili krsni list.
4. Ako dijete nije s teritorija naše župe, ono može pohađati vjeronauk kod nas i primiti sakrament potvrde u našoj župi, uz dozvolu župnika župe kojoj dijete pripada.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO