Sakramenti/Krštenje
Krštenje
Sakramenti/Krštenje
Krštenje

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: »Krst je sakrament preporođenja vodom i riječju.«
KKC 1213

Praktične upute:

Ako želite krstiti dijete:
1. Dođite u župni ured
2. Ponesite sa sobom kopiju rodnog lista
3. Ako kum nije iz naše župe, donesite Potvrdu o kumovanju koju on treba izvaditi u župi kojoj pripada

Ako se odrasla osoba želi krstiti:
1. Dođite u župni ured
2. Morate proći period katekumenata (pripravništva za krštenje). Sastoji se od susreta sa svećenikom koji Vas upućuje u istine katoličke vjere.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO