Crkveni brak sklopili su Marko Rogulja, sin +Milana i Jagode r. Budimir i Manuela Dragoje, kći Dragana i Marije r. Krtalić. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!