+ROBERT PULJIĆ

U četvrtak, 31. 12. 2020., preminuo je Robert Puljić. Robert se rodio u Mostaru, 19. 4. 1970. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Rotimlji, 1. 1. 2021.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author