RASPORED ZA MALI TEČAJ RADOSNOG KRŠĆANSTVA ZA KRIZMANIKE I BIOS

Petak, 3. 12. 2021.
20:00 Predstavljanje i uvodna molitva
20:20 Drvenci
20:30 Tko sam ja?
20:50 Rad u grupi
21:30 Igra
21:50 Završna molitva i informacije

Subota, 4. 12. 2021.
9:00 Jutarnja molitva
9:15 Traganaje za vrijednošću
9:35 Rad u grupi
9:55 Pauza
10:20 Milost
10:45 Kršćanski život je drugačiji
11:05 Rad u grupi
11:25 Pauza
11:40 Sakramenti
12:00 Anđeo Gospodnji
12:05 Produbljivanje
12:25 Rad u grupi
12:45 Ručak
14:00 Zapreke i kralježnica
14:20 Rad u grupi
14:45 Čistoća i pitanja
15:45 Pauza
16:00 Pokorničko bogoslužje i ispovijed
17:15 Klanjanje
17:45 Priprema za Misu
18:00 Misa

Nedjelja, 5. 12. 2021.
9:00 Jutarnja
9:15 Duh Sveti
9:35 Apostolat
9:55 Rad u grupi
10:30 Dojmovi
10:45 Priprema za Misu
11:00 Misa
12:00 Predstavljanje Kursilja
12:15 Druženje

About the Author