RASPORED SVETIH MISA

kruh.jpgBudući da se nalazimo u ljetnom periodu, Župni vjesnik izlazi dvotjedno te donosimo raspored svetih misa kroz dva tjedna.

RASPORED SVETIH MISA OD 3. DO 9. KOLOVOZA 2009.

Ponedjeljak, 3. kolovoza

7 – Obitelj Smoljan za +SOFIJU, MARIJU i BRUNU Smoljan

18 – Supruga Dragica i djeca za +ŽARKA Brkića

Utorak, 4. kolovoza

7 – Supruga Ruža Bradarić i djeca za +STIPU

18 – Obitelj Nikolić za +NIKOLU, STOJU i GIZELU Nikolić

18 – Djeca za +IVU Arapović (1.g.)

Srijeda, 5. kolovoza

7 – Jelica Čović za sve pokojne iz obitelji Šimunović i Čović

18 – Supruga Janja za +LJUBU, njegove rod. PERU i MARU, sestre ANKICU, MIRJANU i FRANCIKU, brata MARTINA i tetku MARU

Četvrtak, 6. kolovoza

7 Ruža Kraljević za +STOJKU, MARIJU i STOJANA Juricu

18 – Supruga Rajka Kolobarić za +PETRA Kolobarića

Petak, 7. kolovoza

7 – Mirjana Karlušić za +rod. DRAGU i DRAGICU Azinović

18 – Supruga Jadranka i djeca za +SLAVKA Kolobaru (g.)

Subota, 8. kolovoza

7 – Janja Grgić za +rod. PERU i JELU Bukovac, braću IVANA, MATU, ANDRIJU te sestru MARU

18 – Ljilja Barić za +rod. MATU i MATIJU, braću ANTU i DINKA, nevjeste MARICU, NEVENKU i OLGU

Nedjelja, 9. kolovoza

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

RASPORED SVETIH MISA OD 10. DO 16. KOLOVOZA 2009.

 

Ponedjeljak, 10. kolovoza

7 – Obitelj Ivana Martinovića za +ANTU i KATU Martinović te +PERU, RUŽU i MARTINA Nakića i ostale pokojne

18 – Djeca Darko i Tihana za +rod. IVKU i RAJKA

18 – Ruža Kukić i obitelj za +oca MATU (1.g.)

Utorak, 11. kolovoza

7 – Supruga Mirjana i djeca za +IVANA Jovanovića i sve pokojne iz obitelji

18 – Branko i Željko Bandić za +oca ANDRIJU (g.) i majku MILU

Srijeda, 12. kolovoza

7Zoran Bradvica za +oca SREĆKA

18 – Renata Bevanda za +iz obitelji Bevanda i Zrinušić

Četvrtak, 13. kolovoza

7Obitelj za +BRANKU Bjelović

18 – Obitelj za +LUKU Lukića i njegove rod. CVIJU i JOZU

Petak, 14. kolovoza

7 – Ruža Miličević za +svekra IVANA i svekrvu KATU te ostale pokojne iz obitelji Miličević i Stipanović

18 – Supruga Slavka i djeca za +MIROSLAVA Šimunovića

Subota, 15. kolovoza – VELIKA GOSPA

Sv. mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati

7 – Sin Ante i obitelj za +rod. STJEPANA i MARICU Rozić

Nedjelja, 16. kolovoza

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply