RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

kruh.jpgOvdje možete pogledati raspored svetih misa od 30. prosinca 2013. do 4. siječnja 2014. godine.

Ponedjeljak, 30. prosinca

7 –        Milka Azinović za +supruga JOZU, sina ILIJU, kćer LJILJU, svekrvu DELFU i STOJU

7 –        Obitelj za +DANICU i MATU, TEREZIJU i MILANA Soldo

18 –      Rajka Kolobarić za +supruga PETRA

Utorak, 31. prosinca

7 –        Jozo Marić za +rod. PETRA i JURKU, ILKU, MARU, FILIPA i ANDRIJU

7 –        Kći Anica i ob. za +PETRA i BARBARU te sve ++ iz ob. Čarapina

18 –      Misa zahvalnica – TE DEUM

Srijeda, 1. siječnja – Marija Bogorodica

            Svete mise su u: 7, 8, 11 i 18 sati

Četvrtak, 2. siječnja

7 –        Obitelj Vučina i Medan za +DAMJANA i ZORU Vučina

7 –        Djeca za +STANKA Krezića i ŠIMU r. Miloš te sve ++ iz ob. Krezić i Miloš

18 –      Obitelj za +MARU PAŽIN (1. g.)

Petak, 3. siječnja

7 –        Viktorija Zelić i djeca za +supruga ZDRAVKA, majku MARIJU Plejić, oca TADIJU, JELENU, DRAGU i ANTU Zelić

7 –        Damir Zelčić za +rod. LJUBU i STANU

18 –      Supruga Vesna i kći Dražena za +DRAŽENA Ćavara (20. g.), za svekra MILU i svekrvu JELU te za sve ++ iz ob. Ćavar

Subota, 4. siječnja

7 –        Janko Prce za +ujku NIKU-NIKOLU i ujnu STANU te PERU-PERUŠKA         Krtalića i sve njegove ++

7 –        Djeca za +rod. FRANJU i MIRJANU Papoči

18 –      Kćerke Silva i Stela za +PETRA MERDŽU (1. g.)

Nedjelja, 5. siječnja

 Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply