30. srpnja – 11. kolovoza

Ponedjeljak, 30. srpnja
7 – Obitelj za +VESELKA Lasića i ost. ++ iz ob. Lasić i Kraljević
20 – Supruga Ruža i dj. za +ANDRIJU Miličevića
20 – Tonka Kraljević za +rod. MIRKA i JANJU Palinić te ost. ++ iz ob.

 

Utorak, 31. srpnja
7 – Olga Miloš za +ZDRAVKA
20 – Dragan Martinović za +kći LANU, MILU i ANĐU te sve ost. ++ iz ob.

 

Srijeda, 1. kolovoza
7 – Kćerke Emilija i Zdravka za +rod. ANKU i DUJU Markovinović, baku ANĐU te ost. ++ iz ob.
20 – Supruga i dj. za +CVJETKA Pranjića (1. g.)

 

Četvrtak, 2. kolovoza
7 – Djeca za +rod. PETRA i JANJU, brata ANĐELKA, zeta DRAGU te ost. ++ iz ob. Marić i Stanojević
20 – Ob. Perić za +rod. ANICU, STJEPANA, ŠIMU i CVITANA te ost. ++ iz ob. Perić i Ćubela

20 – Supruga Nada i dj. za +RADOSLAVA Bubala

 

Petak, 3. kolovoza
7 – Matija Puljić za +roditelje i sve ++ iz ob.
18.30 – Vjenčanje: Petrović – Jozić
20 – Ana Stipanović za +rod. PETRA i ANICU, sestre PAVU i KATU, zetove ILIJU i ANDRIJU te ost. ++ iz ob. Soldo, Stipanović i Čalić

 

Subota, 4. kolovoza
7 – Vlado Kordić za +rod. MARU i TOMU te tetku JANJU Drlje
20 – Antun Žilić za +rod. ŠIMUNA i RUŽICU te ost. ++ iz ob. Žilić
20 – Djeca i ob. za +ANICU Glas

 

Nedjelja, 5. kolovoza
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

 

Ponedjeljak, 6. kolovoza
7 – Supruga Anđa i dj. za +FRANJU Drežnjaka
20 – Damir i Helena Lasić za sve svoje ++ iz ob. Lasić i Ćorić

 

Utorak, 7. kolovoza
7 – Unuka Nada Kordić za +bake DELFU, IVU, KATU, RUŽU i ANICU, djedove ŠIMUNA, JURU, ILIJU i JOZU te ost. ++ iz ob.
20 – Ob. Čulina za +rod. PAŠKU i DRAGICU te MIHA i ANKU Tomičić

 

Srijeda, 8. kolovoza
7 – Supruga Ljubica i dj. za +MARKA Ivankovića, brata MARINKA Ćavara, rod. RUŽU i ANDRIJU, svekra JOZU, svekrvu ANDRU, zaovu SLAVKU te ost. ++ iz ob. Ćavar i Ivanković
20 – Kći Ljubica za +rod. PETRA i STANU Mateljak

 

Četvrtak, 9. kolovoza
7 – Sinovi Branko i Željko Bandić za +rod. ANDRIJU i MILU te ost. ++ iz ob. Bandić i Bracić
20 – Anica za +MARU Puljić i IVANA Krtalića

 

Petak, 10. kolovoza
7 – Robert Miketek za +oca JOSIPA, sestru LIDIJU i zeta MATU Jakobovića
20 – Kći Anica za +oca MARKA Mandića te sve ++ iz ob.

 

Subota, 11. kolovoza
7 – Kći za +RUŽU Rozić, FRANJU i MIROSLAVA te ost. ++ iz ob. Rozić i Prskalo
20 – Kuma Staka za +NATAŠU i SLAVICU

 

Nedjelja, 12. kolovoza
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati

About the Author