RASPORED SVETIH MISA

kruh.jpg

Ovdje možete pogledati raspored svetih misa u tjednu od 28. listopada do 2. studenoga…

 

 

RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 28. listopada
7 – Obitelj za +KREŠIMIRA Kuzmana
7 – Obitelj Zorana Kature za +STIPANA,  DANICU i sve ++ iz ob. Katura
18 – Sin Gabor za +ESTERU i IVANA Salai
Utorak, 29. listopada
7 – Franjo i Katica Jakovljević za +rod.  ZORU, PERU, TERZIJU, BLAŽA i  sestru FRANCISKU Stipić
7 – Pero Miličević i Marica za +rod.  ŠIMUNA i JURKU, STIPU i ANÐU,  sestre BOJKU i ZORU, braću VALENTINA i STOJANA i bratića  MIRU
18 – Supruga Milka i djeca za +ANDRIJU  Andačića i sve ++ iz ob.
Srijeda, 30. listopada
7 – Ruža Bradarić za +rod. ANTU i  KATU, brata MARKA i nevjestu  STANU Lončar
7 – Sin s obitelji za +MARIJANA i  MANDU Čibej te ost. ++ iz ob. Čibej
18 – Mira Zelenika za +rod. ANÐU i  ŠIMUNA, braću ANTU i MILENKA,  supruga JURU te ost. ++ iz ob.  Zelenika i Ćorić
Četvrtak, 31. listopada
7 – Supruga Lucija i kći Danijela za  +MARTINA Petrovića i njegove rod.  JELU i JAKOVA
7 – Jure Soldo za +brata IVANA te rod.  ZORKU i STANKA
18 – Ilija Ljolje za +PERU (3. g.)

Petak, 1. studenoga – SVI  SVETI
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati.
Subota, 2. studenoga – DUŠNI DAN
7 – Danica za +supruga PAVU, rod. IVANA  i KATICU, sestru MIRJANU, svekra  LUKU i svekrvu RUŽU
7 – Djeca za +rod. BLAŽA i IVU te sestre  RADICU i ANKICU i bratića DARIA
15- Sv. Misa na groblju Sutina
18 – Supruga Nedjeljka i djeca za +VLATKA  Popovića i sve ++ iz ob. Popović,  Buconjić, Mlinarić i Polanda
Nedjelja,  3. studenoga
 Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati
About the Author

Leave a Reply