RASPORED SVETIH MISA

kruh.jpg

Ovdje možete pogledati raspored svtih misa u tjednu od 7. do 13. listopada…

Ponedjeljak, 7. listopada

7 – Ružica Veber za +rod. ANTONA i MARU Veber i sve ++ iz ob. Veber i Karačić

7 – Katica Golemac za +rod ANDRIJU i RUŽU, braću JOZU, VINKA i NIKOLU, nevjeste ILKU i KATICU, te sestre JANJU i MARICU

18 – Supruga Stana Penava i dj. za +MARKA Penavu

Utorak, 8. listopada

7 – Miroslav Pejdo za +rod RISTU i ANKU te za ++ iz ob. Družić ZORU, MATU, BRANKA, MARINA i DRAGU

7 – Obitelj za +DRAGU i IVICU Antić te IVANKA Glavaša

18 – Pero i Josipa Knezović za +JOZU, MATIJU, ANTU, ANÐU, JANJU, IVICU i BERISLAVA, te MARIJANA i IVU, ANDRIJU, IVANA i MARU kao i sve ++ iz ob. Ramljak i Knezović

Srijeda, 9. listopada

7 – Obitelj Punoš za+MATEJA, KATU i PERU Primorac

7 – Slavko i Marica Miloš za sve ++ iz obitelji

18 – Jozefina Pranjić i dj. za +VLADIMIRA Pranjića i sve ++ iz obitelji

Četvrtak, 10. listopada

7 – Obitelj za +ANTU Špikića i IVANA Batarila

7 – Aleksa Vasilj i dj. za +MIROSLAVU Vasilj

18 – Supruga Anđa i dj. za +ALFREDA- BRACU Bebeka i sve ++ iz ob. Bebek i Jurković

Petak, 11. listopada

7 – Drago Kraljević za +ILIJU Pavljaševića

7 – Supruga Olga i dj. za +JOSIPA Jovića, rod. IVANA i BOŽICU, svekra MARKA, svekrvu MARICU, tetku JANJU

18 – Djeca za + MARU i NIKU (1. g.) Prce

18 i 30 Vjenčanje: Josip Rozić i Marina Marić

Subota, 12. listopada

7 – Supruga Šima Čarapina za +STOJANA i njegovu obitelj 7 – Branka Raič za +rod. MARU i MIRKA

18 – Vera Stojčić i ob. za + IVANA, PERU, KATU i RUŽU Stojčić

Nedjelja, 13. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati

About the Author

Leave a Reply