Župa/Župni ured/OD 26. 2. DO 4. 3. 2023.
OD 26. 2. DO 4. 3. 2023.
OD 26. 2. DO 4. 3. 2023.
Nedjelja, 26. 2. 2023., Prva korizmena nedjelja
7:00
za † Šimu Bevanda i ost. pok. iz ob. Bevanda
Don Ivan Aničić
9:00
N. N. na nakanu
Don Ivan Aničić
11:00
Missa pro populo i krštenje Marija Zrimšek
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Nada Dojčinović i Zdenko Galić
Don Zvonimir Rezo
18:00
za † Boška Bilića
Don Ivan Turudić
Ponedjeljak, 27. 2. 2023., svagdan
7:00
za †† MARU i JOZU Ljubića
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Lana Tole, Irena Leko, Maria Mikulić, Gabrijela Tomić, Martina Bevanda (7. i 8. razred)
Don Zvonimir Rezo
18:00
za †† PAVICU, DAVORA i ANTU Bišku
Don Ivan Aničić
18:00
za † MILIJA Sudara
Don Ivan Turudić
18:30
Krunica Božanskoga milosrđa
Utorak, 28. 2. 2023., svagdan
7:00
za pok. iz ob. Ljolje, Matković i Božić
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Ina Marinčić, Lea Pervan, Tamara Šilić, Luka Sušac, Katarina Bošnjak, Ivana Raspudić (5. i 6. razred)
Don Zvonimir Rezo
18:00
za † DRAGU (m) Zovku i ost. pok. iz ob. Zovko i Tokić
Don Ivan Aničić
Srijeda, 1. 3. 2023., svagdan
7:00
za †† KATU i MIJU Gumbarevića te ost. pok. iz ob.
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Ankica Perić i Verka Peršić
Don Zvonimir Rezo
18:00
za pok. iz ob. Imre, Stevana, Agate i Josipa
Don Ivan Aničić
Četvrtak, 2. 3. 2023., svagdan
7:00
za † NIKOLU Mišića
Don Ivan Turudić
7:00
za † ANICU Kovač i ost. pok. iz ob.
Don Ivan Aničić
17:30
Krunica: Ivanka Ćorić i Ljuba Pekušić
Don Zvonimir Rezo
18:00
za †† IVANA i MIRU Šnajder
Mons. Ivan Vukšić
18:00
za †† PETRA, IVU, ANTU, ZORKU, JERKU i MILKU Mijatović
Don Ivan Aničić
18:30
Pobožnost Presvetom Oltarskom Sakramentu (BIOS)
Don Ivan Aničić
Petak, 3. 3. 2023., svagdan
7:00
za † DRAŽENKA Planinića
Don Ivan Turudić
17:30
Križni put
Don Zvonimir Rezo
18:00
za †† TOMU i JELU Rajković
Mons. Ivan Vukšić
18:00
za †† STOJU i STJEPANA Šilića, LUCIJU i ANĐELKA Ćelića
Don Ivan Aničić
Subota, 4. 3. 2023., svagdan
7:00
za †† RUŽU, STIPU, MILANA, RUDOLFA i JELENU
Don Ivan Turudić
9:00
Ministrantski sastanak
Don Ivan Turudić
10:00
Sastanak animatora za župni vjeronauk
Don Zvonimir Rezo
10:00
Proba pjevanja VIS Gloria
11:00
Sastanak Karitativne sekcije
Don Ivan Turudić
11:30
Sastanak djece čitača
Don Ivan Turudić
11:30
Proba pjevanja "Anđeli sv. Ivana"
17:30
Krunica: Zdenko Galić i Verka Peršić
Don Zvonimir Rezo
18:00
za † ZDENKU Soldo
Don Ivan Aničić
ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO