Župa/Župni ured/OD 22. DO 28. 10. 2023.
OD 22. DO 28. 10. 2023.
OD 22. DO 28. 10. 2023.
Nedjelja, 22. 10. 2023., Dvadesetdeveta nedjelja vremena kroz godinu
7:00
za pokojne iz ob. Ančić i Čerkez
Don Ivan Turudić
9:00
Missa pro populo
Don Ivan Turudić
11:00
za † Nedu Daničić; krštenje: Helena Krezić
Don Zvonimir Rezo
17:30
Krunica: Lana Prskalo, Martina Rozić, Daria Maj, David Markota, Ivano Paponja (BIOS)
Don Mato Puljić
18:00
za †† Marinka i Vidu Topalović te Peru i Stoju Miletić
Don Zvonimir Rezo
Ponedjeljak, 23. 10. 2023., svagdan 29. tjedna Vremena kroz godinu
7:00
za † BLAŽENKA Pucu
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Marta Pavlović, Marijan Pavlović, David Milićević, Matej Musulin, Matea Beno (PETI RAZRED)
Don Mato Puljić
18:00
za † NIKOLU Mišića (1. god.)
Don Zvonimir Rezo
18:30
Krunica Božanskoga milosrđa
19:00
Čišćenje crkve: treća grupa
Utorak, 24. 10. 2023., svagdan 29. tjedna Vremena kroz godinu
7:00
za †† MARIJU, MIJU i ANTU Ivanovića
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Katarina Bošnjak, Tamara Šilić, Karlo Pezer, Josip Ramljak, Teo Tepeš (ŠESTI RAZRED)
Don Mato Puljić
18:00
za †† DRAGU (m) i DRAGICU Azinović
Don Zvonimir Rezo
Srijeda, 25. 10. 2023., svagdan 29. tjedna Vremena kroz godinu
7:00
za sve pok. iz ob. Martinović i Bošnjak
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Matej Martinović, Ina Marinčić, Zara Marinčić, Joško Rozić, Karla Golemac (SEDMI RAZRED)
Don Mato Puljić
18:00
za †† ZDENKA i MIRJANU Bem, MILU (m), MILKU i VITU (m) Višticu
Don Zvonimir Rezo
18:30
Proba pjevanja velikog župnog zbora
Don Ivan Turudić
Četvrtak, 26. 10. 2023., svagdan 29. tjedna Vremena kroz godinu
7:00
za †† ZVONIMIRA, KATICU i IVICU Miletića
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Drago Lovrić, Matej Zelenika, Josip Milićević, Antonio Lakić, Mate Mijatović, Antonio Šarić (OSMI RAZRED)
Don Mato Puljić
18:00
za pok. iz ob. Ćorić, Ostojić, Mešić i Lasić
Don Zovnimir Rezo
18:00
za †† MARIJANA, STANU, FILU i DRAGU Marića, MIĆU, STOJKU, MLADENA, IVANA i NADU Marinović
Don Ivan Turudić
18:30
Pobožnost Presvetom Oltarskom Sakramentu
Don Mato Puljić
19:00
Biblijska večer
Don Mato Puljić
Petak, 27. 10. 2023., svagdan 29. tjedna Vremena kroz godinu
7:00
za †† ANTU i ŠTEFICU Zeljko te ost. pok. iz ob. Zeljko
Don Ivan Turudić
17:30
Krunica: Roberta Relota, Filip Vizmara, Ivana Arapović, Ivano Anđelić, Filip Paponja, Iva Šutalo (DEVETI RAZRED)
Don Mato Puljić
18:00
za †† TONKU i STIPU te ost. pok. iz ob. Čović i Marijanović
Don Zvonimir Rezo
Subota, 28. 10. 2023., sv. Šimun i Tadej, apostoli
7:00
za †† LUKU Zovku, MATILDU Drinovac i sve pok. iz ob. Zovko
Don Ivan Turudić
9:00
Ministrantski sastanak
Don Mato Puljić
10:00
Proba pjevanja VIS Gloria
10:00
Sastanak animatora za župni vjeronauk
11:00
Sastanak animatora župni vjeronauk prvopričesnika
Don Ivan Turudić
11:00
Sastanak Novinarske sekcije
Don Zvonimir Rezo
11:30
Proba pjevanja "Anđeli sv. Ivana"
11:30
Sastanak djece čitača
Don Ivan Turudić
13:00
Krštenje: Luka Orenčuk, Helena Vuković
Don Mato Puljić
17:30
Krunica: Tibor Pinjuh, Sara Marić, Nikola Prekpaljaj, Jelena Smoljan, Fran Marić (krizmanici)
Don Mato Puljić
18:00
za †† KREŠIMIRA Kuzmana i ost. pok. iz ob. Kuzman i Krezić
Don Zvonimir Rezo
ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO