PROVJERA ZNANJA KRIZMANIKA

krizmaa.jpgU petak, 3. 5. 2013. bit će provjera znanja ovogodišnjih krizmanika naše župe u 9 i 15 sati pred biskupovim delegatima.

U petak, 3. 5. 2013. bit će provjera znanja ovogodišnjih krizmanika naše župe u 9 i 15 sati pred biskupovim delegatima. (Ne znamo je li imate nastave ili nemate. U svakom slučaju) Dolaze djeca na ispit onako, kao kad imate nastavu – znači grupa koja bi trebala ovaj tjedan biti prije podne na nastavi dolazi u 15 sati i obrnuto, grupa koja ide poslijepodne na nastavu, dolazi na provjeru znanja u 9 sati.

Kroz tjedan imamo svaku večer do petka u 20 sati susrete u župi.

About the Author

Leave a Reply