PROTIV RADA MALOLJETNIKA

africa.jpgOko 218 milijuna djece i mladih u dobi između 5 i 17 godina, u cijelome svijetu, a ponajviše u subsaharskoj Africi, primorano je raditi. Od toga broja, 74 milijuna njih radi na poslovima koji se smatraju opasnima, a 165 milijuna ih ima između 5 i 14 godina. Spomenute je podatke objavila Međunarodna organizacija rada, u prigodi Međunarodnoga dana borbe protiv rada maloljetnika, koji je obilježen 12. lipnja na temu „Obrazovanje – pravi odgovor na rad maloljetnika“. Međunarodna organizacija rada je, naime, procijenila da u svijetu ima 72 milijuna djece koja ne idu u školu, te da djevojčice imaju manje mogućnosti za izobrazbu od svojih vršnjaka dječaka. Stoga je vrlo važno omogućiti pristup besplatnome i obveznome školovanju, kako bi se smanjio rad maloljetnika, jer – kako je istaknuto u nedavno objavljenome općem izvješću Međunarodne organizacije rada – školovanje djece do 14 godina starosti pridonijelo je uklanjanju rada maloljetnika u brojnim zemljama. (kta/rv)

africa.jpgOko 218 milijuna djece i mladih u dobi između 5 i 17 godina, u cijelome svijetu, a ponajviše u subsaharskoj Africi, primorano je raditi. Od toga broja, 74 milijuna njih radi na poslovima koji se smatraju opasnima, a 165 milijuna ih ima između 5 i 14 godina. Spomenute je podatke objavila Međunarodna organizacija rada, u prigodi Međunarodnoga dana borbe protiv rada maloljetnika, koji je obilježen 12. lipnja na temu „Obrazovanje – pravi odgovor na rad maloljetnika“. Međunarodna organizacija rada je, naime, procijenila da u svijetu ima 72 milijuna djece koja ne idu u školu, te da djevojčice imaju manje mogućnosti za izobrazbu od svojih vršnjaka dječaka. Stoga je vrlo važno omogućiti pristup besplatnome i obveznome školovanju, kako bi se smanjio rad maloljetnika, jer – kako je istaknuto u nedavno objavljenome općem izvješću Međunarodne organizacije rada – školovanje djece do 14 godina starosti pridonijelo je uklanjanju rada maloljetnika u brojnim zemljama. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply