PROSLAVA KRALJICE MIRA U HRASNU

kraljica_mira.jpgRado vas očekujemo toga dana u svetištu Kraljice Mira u Hrasnu, kao i dosadašnjih godina, da molimo našu nebesku majku za mir u svijetu, mir u našem narodu i mir u životu svakog čovjeka. Zato Vas lijepo molim da obavijestite svoje župljane o ovogodišnjoj proslavi, a nadam se da ćete i organizirano doći. Ukoliko ćete organizirano doći (autobusima) molio bih Vas da me obavijestite.

Ukoliko želite sa svojom grupom ili zborom nastupiti u popodnevnom programu narodnog veselja kako smo to i do sada običavali možete javiti ranije ili na sam dan kada dođete u svetište.

Kratke napomene:

U svetište uđite s hodočasnicima predvođeni župskom zastavom ili natpisom župe.

Svećenike molim da budu na raspolaganju za ispovijed vjernika (hodočasnika).

Svećenici koji žele u koncelebraciju ponijeti sa sobom misno ruho bijele boje. (komplet)

Grupe hodočasnika odmah po dolasku u svetište u procesiji poći na Gradinu do kipa Kraljice Mira, a zatim u crkvu.

KRALJICE MIRA, EVO NAS K TEBI

SPAS DA NAÐEMO SVIJETU I SEBI!

Hrasno, 21. travnja 2008.

don Nedjeljko Krešić, župnik

hrasno.jpgSvetište Kraljice Mira Hrasno

88394 Hutovo – hrasno

Tel. +387 36 883 004

Obavijest o proslavi kraljice mira

11. svibnja 2008.

Poštovani gospodine župniče,

u nedjelju 11. svibnja 2008. godišnja je proslava Kraljice Mira u Hrasnu.

Rado vas očekujemo toga dana u svetištu Kraljice Mira u Hrasnu, kao i dosadašnjih godina, da molimo našu nebesku majku za mir u svijetu, mir u našem narodu i mir u životu svakog čovjeka. Zato Vas lijepo molim da obavijestite svoje župljane o ovogodišnjoj proslavi, a nadam se da ćete i organizirano doći. Ukoliko ćete organizirano doći (autobusima) molio bih Vas da me obavijestite.

Ukoliko želite sa svojom grupom ili zborom nastupiti u popodnevnom programu narodnog veselja kako smo to i do sada običavali možete javiti ranije ili na sam dan kada dođete u svetište.

Kratke napomene:

U svetište uđite s hodočasnicima predvođeni župskom zastavom ili natpisom župe.

Svećenike molim da budu na raspolaganju za ispovijed vjernika (hodočasnika).

Svećenici koji žele u koncelebraciju ponijeti sa sobom misno ruho bijele boje. (komplet)

Grupe hodočasnika odmah po dolasku u svetište u procesiji poći na Gradinu do kipa Kraljice Mira, a zatim u crkvu.

 

KRALJICE MIRA, EVO NAS K TEBI

SPAS DA NAÐEMO SVIJETU I SEBI!

Hrasno, 21. travnja 2008.

don Nedjeljko Krešić, župnik

About the Author

Leave a Reply