Kvatre (lat. quattuor tempora) su osobiti dani u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi, i to na velike nakane Crkve i svijeta. U prvom korizmenom tjednu (srijeda, petak i subota) proljetne su kvatre (uvijek na početku korizme) i posvećene su pokori i obraćenju.