PRIOPĆENJE SA ZASJEDANJA BK BIH

priopenje_bkbih.jpgU Banjoj Luci je od 11. do 14. srpnja 2008. održano 43. redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića. Članovima BK BiH su prenijeli izraze blizine i zajedništva biskupa susjednih Biskupskih konferencija delegati: Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški, Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Beogradu mons. Ilija Janjić, biskup kotorski, i Slovenske BK mons. Anton Rojc, kanonik iz Ljubljane. Ujedno su informirali o stanju i djelatnosti Crkve na području svojih konferencija.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić je istaknuo kako se biskupi, kao pastiri povjernih im biskupijskih zajednica u BiH, suočavaju sa stalnim izazovima u Crkvi i u društvu na koje sve više utječe sekularni mentalitet lišen svake dubinske dimenzije. Ukazao je na potrebu budnosti i ujedinjavanja snaga s ciljem obrane slobode savjesti, čovjekovih prava, dostojanstva i jednakosti svih pred zakonom kako bi se omogućila vladavina prava, a ne «prava» jačeg. Naglasio je potrebu traženja najboljih načina svjedočenja evanđeoskih načela i raskrinkavanja dvostrukih mjerila koja se primjenjuju u rješavanju budućnosti svakog naroda i svih ljudi u BiH.

Biskup Komarica je upoznao biskupe sa stanjem u svojoj biskupiji, u kojoj se od prošlogodišnjeg zasjedanja BK smanjio broj broj vjernika za oko 500. Ponovio je da ima više desetaka obitelji koje se, i nakon 15 i više godina prisilnog izgona iz svog rodnog kraja, žele vratiti i uporno mole i traže od političara da im se to omogući stvaranjem nužnih preduvjeta za življenje u rodnom kraju. Nadodao je da u zadnje vrijeme domaći političari konačno pokazuju volju da te molbe i uvaže. Naglasio je da su kao biskupija obnovili, uz pomoć prijatelja iz inozemstva, nekoliko desetina kuća povratnicima i siromašnima, otvorili nekoliko desetina radnih mjesta i Caritasov dom za šezdesetak starijih osoba u Banjoj Luci, obnovili dvije filijalne crkve dok je u tijeku izgradnja sedam župnih i jedna filijalna crkva. Kazao je kako se trude oko izgradnje žive Crkve, širenja ozračja pomirenja, suživota, međusobnog poštovanja, pravednosti i ljubavi.

Apostolski nuncij u BiH nadbiskup Alessandro D’Errico, prenoseći izraze duhovne blizine i potpore Svetog Oca Benedikta XVI., zahvalio je za obilježavanje pete obljetnice pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II. u Banjoj Luci koje je bilo znak životnosti ove Crkve unatoč svim poteškaćama. Biskupi su zahvalili nunciju D’Erricu za njegovo nastojanje i zauzimanje za Crkvu u BiH te na osobit način Svetoj Stolici za pohod tajnika Državnog tajništva za odnose s državama nadbiskupa Dominiquea Mambertija, u travnju ove godine.

Biskupi su pozorno saslušali i zahvalili za vrlo jezgrovita izvješća svojim delegatima: s proljetnog zasjedanja Hrvatske biskupke konferencije u Lužnici kod Zagreba i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda u Beogradu te Talijanske biskupske konferencije u Vatikanu; s 97. njemačkog Katoličkog zborovanja u Osnabrücku i Međunarodnog kongresa Europske službe za zvanja u Portu u Portugalu, s 49. međunarodnog euharistijskog kongresa u Quebecu u Kanadi; sa Susreta glasnogovornika i osoba zaduženih za medije europskih biskupskih konferencija u Rimu i generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija u Covadongi u Španjolskoj te sa VI. europskog simpozija sveučilišnih profesora u Rimu.

Biskupi su izabrali i odobrili logo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Budući da je na svetkovinu sv. Petra i Pavla otvorena Godina sv. Pavla, biskupi pozivaju svećenike i katehete da, tijekom ove jubilarne Godine, u svojim homilijama i katehezama poseban naglasak stavljaju na poruke iz poslanica sv. Pavla i Djela apostolskih kako bi vjernicima približili objaviteljsku misao i evangelizatorski duh apostola naroda. Biskupi će također poraditi na obilježavanju ove Godine i na ekumenskom planu.

Biskupi će, uz potrebnu suglasnost i izvršene nužne preinake, prilagođene specifičnostima partikularne Crkve u BiH, objaviti dokument Hrvatske biskupske konferencije «Pastoral sakramenata u župnoj zajednici» i za područje svoje Biskupske konferencije. Želja im je da proučavanje tog dokumenta pomogne svjesnijem i plodnijem slavljenju sakramenata Crkve.

Biskupi se raduju upravo održanom trećem Studijskom danu na temu obitelji i zahvaljuju svima koji su u tome dali svoj udio. Svjesni da je katolička i hrvatska obitelj u BiH ugrožena svjetovnim duhom i odlaskom velikog broja mladih, živo preporučuju zaručnicima i mladim bračnim parovima upravo tiskanu knjigu u izdanju BK BiH s predavanjima na temu obitelji sa spomenutih studijskih dana pod motom trogodišnje duhovne obnove obitelji: «Obitelj – zajednica života i ljubavi». Ponovno potiču katoličke obitelji da posebno tijekom ove posljednje godine duhovne obnove obitelji (2008.-2009.) «zajednički dnevno mole i nedjeljom slave svetu Misu». Preporučuju da se osobit naglasak u svim župama tijekom liturgijskih slavlja i pobožnosti kao i u obiteljima stavi na trajnu molitvu za otvorenost daru života i daru duhovnih zvanja. Vijeće za obitelj će prirediti izdanje obiteljskog molitvenika.

Biskupi su usvojili Poslovnik Pedagoškog vijeća katoličkih škola «za Europu» Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

U vezi s predstojećim izborima u listopadu 2008. godine biskupi podsjećaju na nedavnu izjavu Komisije «Justitia et Pax» BK BiH, kojom se pozvalo na pripremu za izbore. Neposredno pred izbore u svojim će biskupijama pozvati vjernike da ostvare svoje građansko pravo i dužnost izlazeći na birališta i dajući glas onima za koje, u skladu sa svojim kršćanskim načelima, utemeljeno smatraju da će u najvećoj mjeri ispuniti njihova očekivanja za dobro svih.

Biskupi su odlučili da domaćin Drugog susreta hrvatske katoličke mladeži u BiH u proljeće 2009. godine bude Banjalučka biskupija koja će odrediti mjesto i termin susreta. Vijeće za laike zajedno s Uredom za mlade BK BiH će uskoro dati konkretne smjernice za pripravu i ostvarenje tog programa.

Biskupi će na svetkovinu sv. Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale, 15. srpnja sudjelovati na svečanom Misnom slavlju u banjalučkoj katedrali. (kta)

priopenje_bkbih.jpgU Banjoj Luci je od 11. do 14. srpnja 2008. održano 43. redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića. Članovima BK BiH su prenijeli izraze blizine i zajedništva biskupa susjednih Biskupskih konferencija delegati: Hrvatske biskupske konferencije mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški, Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Beogradu mons. Ilija Janjić, biskup kotorski, i Slovenske BK mons. Anton Rojc, kanonik iz Ljubljane. Ujedno su informirali o stanju i djelatnosti Crkve na području svojih konferencija.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić je istaknuo kako se biskupi, kao pastiri povjernih im biskupijskih zajednica u BiH, suočavaju sa stalnim izazovima u Crkvi i u društvu na koje sve više utječe sekularni mentalitet lišen svake dubinske dimenzije. Ukazao je na potrebu budnosti i ujedinjavanja snaga s ciljem obrane slobode savjesti, čovjekovih prava, dostojanstva i jednakosti svih pred zakonom kako bi se omogućila vladavina prava, a ne «prava» jačeg. Naglasio je potrebu traženja najboljih načina svjedočenja evanđeoskih načela i raskrinkavanja dvostrukih mjerila koja se primjenjuju u rješavanju budućnosti svakog naroda i svih ljudi u BiH.

Biskup Komarica je upoznao biskupe sa stanjem u svojoj biskupiji, u kojoj se od prošlogodišnjeg zasjedanja BK smanjio broj broj vjernika za oko 500. Ponovio je da ima više desetaka obitelji koje se, i nakon 15 i više godina prisilnog izgona iz svog rodnog kraja, žele vratiti i uporno mole i traže od političara da im se to omogući stvaranjem nužnih preduvjeta za življenje u rodnom kraju. Nadodao je da u zadnje vrijeme domaći političari konačno pokazuju volju da te molbe i uvaže. Naglasio je da su kao biskupija obnovili, uz pomoć prijatelja iz inozemstva, nekoliko desetina kuća povratnicima i siromašnima, otvorili nekoliko desetina radnih mjesta i Caritasov dom za šezdesetak starijih osoba u Banjoj Luci, obnovili dvije filijalne crkve dok je u tijeku izgradnja sedam župnih i jedna filijalna crkva. Kazao je kako se trude oko izgradnje žive Crkve, širenja ozračja pomirenja, suživota, međusobnog poštovanja, pravednosti i ljubavi.

Apostolski nuncij u BiH nadbiskup Alessandro D’Errico, prenoseći izraze duhovne blizine i potpore Svetog Oca Benedikta XVI., zahvalio je za obilježavanje pete obljetnice pastirskog pohoda pape Ivana Pavla II. u Banjoj Luci koje je bilo znak životnosti ove Crkve unatoč svim poteškaćama. Biskupi su zahvalili nunciju D’Erricu za njegovo nastojanje i zauzimanje za Crkvu u BiH te na osobit način Svetoj Stolici za pohod tajnika Državnog tajništva za odnose s državama nadbiskupa Dominiquea Mambertija, u travnju ove godine.

Biskupi su pozorno saslušali i zahvalili za vrlo jezgrovita izvješća svojim delegatima: s proljetnog zasjedanja Hrvatske biskupke konferencije u Lužnici kod Zagreba i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda u Beogradu te Talijanske biskupske konferencije u Vatikanu; s 97. njemačkog Katoličkog zborovanja u Osnabrücku i Međunarodnog kongresa Europske službe za zvanja u Portu u Portugalu, s 49. međunarodnog euharistijskog kongresa u Quebecu u Kanadi; sa Susreta glasnogovornika i osoba zaduženih za medije europskih biskupskih konferencija u Rimu i generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija u Covadongi u Španjolskoj te sa VI. europskog simpozija sveučilišnih profesora u Rimu.

Biskupi su izabrali i odobrili logo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Budući da je na svetkovinu sv. Petra i Pavla otvorena Godina sv. Pavla, biskupi pozivaju svećenike i katehete da, tijekom ove jubilarne Godine, u svojim homilijama i katehezama poseban naglasak stavljaju na poruke iz poslanica sv. Pavla i Djela apostolskih kako bi vjernicima približili objaviteljsku misao i evangelizatorski duh apostola naroda. Biskupi će također poraditi na obilježavanju ove Godine i na ekumenskom planu.

Biskupi će, uz potrebnu suglasnost i izvršene nužne preinake, prilagođene specifičnostima partikularne Crkve u BiH, objaviti dokument Hrvatske biskupske konferencije «Pastoral sakramenata u župnoj zajednici» i za područje svoje Biskupske konferencije. Želja im je da proučavanje tog dokumenta pomogne svjesnijem i plodnijem slavljenju sakramenata Crkve.

Biskupi se raduju upravo održanom trećem Studijskom danu na temu obitelji i zahvaljuju svima koji su u tome dali svoj udio. Svjesni da je katolička i hrvatska obitelj u BiH ugrožena svjetovnim duhom i odlaskom velikog broja mladih, živo preporučuju zaručnicima i mladim bračnim parovima upravo tiskanu knjigu u izdanju BK BiH s predavanjima na temu obitelji sa spomenutih studijskih dana pod motom trogodišnje duhovne obnove obitelji: «Obitelj – zajednica života i ljubavi». Ponovno potiču katoličke obitelji da posebno tijekom ove posljednje godine duhovne obnove obitelji (2008.-2009.) «zajednički dnevno mole i nedjeljom slave svetu Misu». Preporučuju da se osobit naglasak u svim župama tijekom liturgijskih slavlja i pobožnosti kao i u obiteljima stavi na trajnu molitvu za otvorenost daru života i daru duhovnih zvanja. Vijeće za obitelj će prirediti izdanje obiteljskog molitvenika.

Biskupi su usvojili Poslovnik Pedagoškog vijeća katoličkih škola «za Europu» Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

U vezi s predstojećim izborima u listopadu 2008. godine biskupi podsjećaju na nedavnu izjavu Komisije «Justitia et Pax» BK BiH, kojom se pozvalo na pripremu za izbore. Neposredno pred izbore u svojim će biskupijama pozvati vjernike da ostvare svoje građansko pravo i dužnost izlazeći na birališta i dajući glas onima za koje, u skladu sa svojim kršćanskim načelima, utemeljeno smatraju da će u najvećoj mjeri ispuniti njihova očekivanja za dobro svih.

Biskupi su odlučili da domaćin Drugog susreta hrvatske katoličke mladeži u BiH u proljeće 2009. godine bude Banjalučka biskupija koja će odrediti mjesto i termin susreta. Vijeće za laike zajedno s Uredom za mlade BK BiH će uskoro dati konkretne smjernice za pripravu i ostvarenje tog programa.

Biskupi će na svetkovinu sv. Bonaventure, zaštitnika Banjalučke biskupije i katedrale, 15. srpnja sudjelovati na svečanom Misnom slavlju u banjalučkoj katedrali. (kta)

About the Author

Leave a Reply