POZIV NA PRIMANJE TISKA

Još samo danas napominjemo i potičemo da se pretplatite u župni ured na primanje katoličkoga tiska u prvom redu Crkve na kamenu, našeg pastoralno-informativnog lista. Naravno da se može primati i bilo koja druga crkvena tiskovina. Pretplata Cnak-a iznosi 30 KM.

About the Author