POZIV NA PRIMANJE TISKA

Kao duhovni pastiri ove župe potičemo vas na primanje katoličkoga tiska, u prvom redu Crkve na kamenu. Naravno da se može primati i bilo koja druga crkvena tiskovina, preko župnog ureda: Glas koncila, Naša ognjišta, Katolički tjednik, Svjetlo riječi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, itd. Ovim putem pozivamo vas da se pretplatite za Cnak za 2019., a pretplata iznosi, kao i prije, 30 KM, kako bismo se još više duhovno obogatili i vjernički izgradili. 12.

About the Author