POMOĆNICI KRŠĆANA

pomocnica_krscana.jpgSplit, (IKA) – Nakon što je plodove svoga rada s područja molitvenih sadržaja marijanske prisutnosti u životu Crkve do polovice XVI. stoljeća objavio u dvjema zbirkama marijanskih molitava "Bogorodici Djevici" (2005.) i "Majci milosrđa" (2006.), urednik "Marije" fra Petar Lubina pruža nam novu, treću zbirku marijanskih molitava naslovljenu „Pomoćnici kršćana". To su izabrane molitve Gospi novoga vijeka, nastale u razdoblju od polovice XVI. do polovice XX. stoljeća. Pojavljivale su se u različitim životnim trenucima, a slagali su ih sveci i obični kršćani, poznati bogoslovci, pape i biskupi, muškarci i žene u zajedništvu s cijelom Crkvom. Sabrane su uglavnom iz inozemnih zbirki i vjerskih časopisa, poredane su po vremenskom slijedu kako su nastajale, a većim su dijelom prvi put na hrvatski jezik prevedene.
Ova zbirka, koja je proteklih dana objavljena u nakladi Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja u Splitu, svjedoči da su se i kršćani novoga vijeka na svoj način obraćali Majci Gospodinovoj. Zlatna nit koja se provlači kroz četiri stoljeća obrađenu marijansku baštinu u knjizi mogla bi se sažeti u zazivu Gospi kao "Pomoćnici kršćana". Zbog čega je autor tako i naslovio zbirku. U njoj su Isusovi sljedbenici prepoznavali svoju vjernu Pomoćnicu, odvažnu Odvjetnicu i moćnu Zagovornicu, onu koja ih vodi Bogu i upućuje da čine ono što Isus od njih traži. U zajedništvu svetih ona je molila s njima i zagovarala ih kod Boga, kao što i danas moli Boga s nama i za nas, ističe autor u predgovoru knjige, a ovo molitveno blago može poslužiti i novim naraštajima kao svjedočanstvo, uzorak i nadahnuće.

Splitski franjevac Petar Lubina poznat je vjerničkoj javnosti po svojim prinosima na području mariološke znanosti i marijanske pobožnosti. Objavio je više knjiga marijanske tematike, od kojih je najpoznatija "Marijanska Hrvatska" (1995.), a ovo mu je treća zbirka marijanskih molitava. Rođen je u Runovićima (1951.), bogoslovsku naobrazbu stekao je u Dubrovniku, Makarskoj i Jeruzalemu gdje je g. 1977. zaređen za svećenika. Od 1982. urednik je vjerskog mjesečnika "Marija", od 1984. redovni je član Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i od 1996. njegov tajnik, od 1985. dopisni je i od 2002. redovni član Papinske međunarodne marijanske akademije u Rimu. Živi i radi u Splitu, a svojim radovima sudjeluje na znanstvenim skupovima u domovini i svijetu.

pomocnica_krscana.jpgSplit, (IKA) – Nakon što je plodove svoga rada s područja molitvenih sadržaja marijanske prisutnosti u životu Crkve do polovice XVI. stoljeća objavio u dvjema zbirkama marijanskih molitava "Bogorodici Djevici" (2005.) i "Majci milosrđa" (2006.), urednik "Marije" fra Petar Lubina pruža nam novu, treću zbirku marijanskih molitava naslovljenu „Pomoćnici kršćana". To su izabrane molitve Gospi novoga vijeka, nastale u razdoblju od polovice XVI. do polovice XX. stoljeća. Pojavljivale su se u različitim životnim trenucima, a slagali su ih sveci i obični kršćani, poznati bogoslovci, pape i biskupi, muškarci i žene u zajedništvu s cijelom Crkvom. Sabrane su uglavnom iz inozemnih zbirki i vjerskih časopisa, poredane su po vremenskom slijedu kako su nastajale, a većim su dijelom prvi put na hrvatski jezik prevedene.
Ova zbirka, koja je proteklih dana objavljena u nakladi Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja u Splitu, svjedoči da su se i kršćani novoga vijeka na svoj način obraćali Majci Gospodinovoj. Zlatna nit koja se provlači kroz četiri stoljeća obrađenu marijansku baštinu u knjizi mogla bi se sažeti u zazivu Gospi kao "Pomoćnici kršćana". Zbog čega je autor tako i naslovio zbirku. U njoj su Isusovi sljedbenici prepoznavali svoju vjernu Pomoćnicu, odvažnu Odvjetnicu i moćnu Zagovornicu, onu koja ih vodi Bogu i upućuje da čine ono što Isus od njih traži. U zajedništvu svetih ona je molila s njima i zagovarala ih kod Boga, kao što i danas moli Boga s nama i za nas, ističe autor u predgovoru knjige, a ovo molitveno blago može poslužiti i novim naraštajima kao svjedočanstvo, uzorak i nadahnuće.

Splitski franjevac Petar Lubina poznat je vjerničkoj javnosti po svojim prinosima na području mariološke znanosti i marijanske pobožnosti. Objavio je više knjiga marijanske tematike, od kojih je najpoznatija "Marijanska Hrvatska" (1995.), a ovo mu je treća zbirka marijanskih molitava. Rođen je u Runovićima (1951.), bogoslovsku naobrazbu stekao je u Dubrovniku, Makarskoj i Jeruzalemu gdje je g. 1977. zaređen za svećenika. Od 1982. urednik je vjerskog mjesečnika "Marija", od 1984. redovni je član Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i od 1996. njegov tajnik, od 1985. dopisni je i od 2002. redovni član Papinske međunarodne marijanske akademije u Rimu. Živi i radi u Splitu, a svojim radovima sudjeluje na znanstvenim skupovima u domovini i svijetu.

About the Author

Leave a Reply