Don Ivan Turudić
Župnik
Don Ivan Turudić, rođen je 22. lipnja 1975. godine u Metkoviću, Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Gabeli i Čapljini 1989. godine. U rujnu 1989. godine upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika u Zagrebu. Maturirao je 1993. godine u sjemenišnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ u Splitu. Filozofsko-teološko studij upisuje na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1993 do 1995. godine. Biva poslan na teološki studij u Rim. Diplomirao je na Papinskom fakultetu „Regina apostolorum“ 1998. godine s temom „Ukazanja“. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Papinskom fakultetu „Marianum“. Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1999. godine u župi sv. Petra i Pavla, Struge-Gorica. Godine 2000. položivši sve ispite vraća se u Hercegovinu. Od rujna 2000. do rujna 2006. na službi je župnog vikara u župi Presv. Srca Isusova u Potocima. Od 2001. godine je predavač na Teološkom institutu u Mostar. Od 2001. do 2006. godine predaje vjeronauk u srednjoj Prometnoj školi u Mostaru. Obranio je magistarski rad 3. veljače 2006. godine na temu „Međugorska ukazanja u svijetlu nekih Crkvenih dokumenata i intervenata“. Od 2006. do 2008. godine na službi je župnog vikara u župi Marija Majka Crkve – Katedrala u Mostaru. Od 2008. do 2012. godine župni upravitelj župe sv. Franje Asiškoga u Čapljini, a od 2012. je župnik župe sv. Ante Padovanskoga, Ploče-Tepčići. Biskup Petar Palić imenuje ga 2021. župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.
Don Antonio Krešić
Župni vikar
Svećenik Trebinjsko – mrkanske biskupije. Rođen u Dubrovniku, 6. studenoga 1993. od oca Nikole i majke Marice, r. Obad iz župe Bezgrešnog začeća BDM – Hrasno. Nakon završene osnovne škole u Hutovu upisao je Opću gimnaziju u Čapljini (2008. – 2012.). Po završetku srednje škole upisuje Pravni fakultet u Mostaru. Nakon završene druge godine studija odlučuje se na svećenički poziv te 2014. godine odlazi u Zagreb na Filozofsko – teološki institut Družbe Isusove na Jordanovcu. Diplomirao je u lipnju 2019. godine. U rujnu iste godine biskup Ratko ga šalje na pastoralno – teološku godinu prakse u župu sv. Franje Asiškog u Čapljinu gdje obavlja i svoj đakonski praktikum. Za đakona je zaređen 30. studenoga 2019. u crkvi Duha Svetoga u Bobanovu naselju, župa Prenj, a za svećenika na Petrovdan, 29. lipnja 2020. po rukama biskupa Ratka Perića. Svoju Mladu Misu proslavlja 5. srpnja 2020. u župi Hrasno. Dekretom biskupa Ratka od rujna 2020. godine imenovan je župnim vikarom župa sv. Marka – Cim i sv. Luke – Ilići. U kolovozu 2021. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

[pastor num_fetch="4" size="1/4" category="pastor-cat"]